28.02.2018

Supervīzijas cikls sociālajiem darbiniekiem. No 28.februāra

Mācību datums: 28.02.2018

Mērķa auditorija: Sociālie darbinieki

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 217.80 €

Norises datumi: 2018. gada 28. februārī, 21. martā, 11. aprīlī, 2., 23. maijā un viena diena jūnijā.

Norises laiks: plkst. 10.00 - 13.30

Supervīzijās sociālā darba speciālistiem supervizore Benita Griškeviča orientējas uz refleksiju kā ceļu, kas palīdz apzināties savu profesionālo pieredzi, ļauj dalībniekiem sajust kolēģu atbalstu un izmantot kopīgo pieredzi saviem individuālajiem mērķiem. Supervizore sagaida supervīzijas dalībnieku iniciatīvu profesionālajai pilnveidei, gatavību būt atsaucīgam supervīziju grupas dalībniekam, lai gūtu labumu no grupas dinamikas procesa. Supervīziju procesā pēc supervizējamo vajadzībām tiek integrēta psiholoģiska izglītošana par atkarību, līdzatkarību, personības attīstības teorijām, personības traucējumiem jeb personības psihopatoloģiju, kā arī objektattiecību teoriju sociālā darba kontekstā.

Ja vēlaties saņemt atbalstu, veicot savus darba pienākumus un profesionāli pilnveidoties visefektīvākajā profesionālās attīstības veicinošā formā, tad piedāvājam apmeklēt 6 reižu supervīzijas ciklu.

Norises laiks: Pirmā tikšanās reize 2018. gada 28. februārī plkst. 10.00 – 13.30. Kopā 6 reizes, katra 3,5 stundas.

Supervizors: Benita Griškeviča, Mag.psych.,supervizore, psihoterapeite. No 2005.gada pieredze supervīziju vadīšanā sociālā darba speciālistiem. Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības nodaļas psiholoģe. Mentors bakalaura un maģistra līmeņa Latvijas Univeristātes studentiem RPNC.

Ieguvumi:    

  • Nostiprināta profesionālā pašapziņa un identitāte;
  • Saņemts emocionāls atbalsts;
  • Mazināta profesionālā izdegšana;
  • Saņemts atbalsts sarežģītu situāciju risināšanā;
  • Iegūtas jaunas idejas un metodes darbam;
  • Iegūtas jaunas un nostiprinātas esošās zināšanas un prasmes darbam;
  • Jauni koleģiāli kontakti;
  • Citi ieguvumi atkarībā no sākotnējām vajadzībām un supervīzijas norises.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 13.30, Rīgā, Biķernieku ielā 4.
Jābrauc ar 14., 17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Dalībnieki saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa par vienu dienu: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR). Kopā 6 nodarbības - EUR 180,00 + PVN (cena ar PVN 217.80 EUR, mācību norise: 6 dienas).

Dalības maksā iekļautas pusdienas un materiāli.
    
Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts Nr.LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X.
    
Lūgums, ja maksa par kursiem tiek veikta ar pārskaitījumu, tajā minēt pilnu rēķina numuru un ierodoties mācību centrā uzrādīt pārskaitījuma kopiju.
    
Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību.
LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Darbības jomas

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Februāris 2018
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
02
3 4
5
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
 
trešdiena, 14.februāris 2018
Profesionālās pilnveides 12 stundu programma (A). Saskaņots ar IZM 04.01.2010., saskaņojuma Nr. 6.