22.09.2017

Kopīgais un atšķirīgais mazā iepirkuma un atklāta konkursa norisē. 22.septembrī

Mācību datums: 22.09.2017

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 42 €

Tēmas:

  • Mazā iepirkuma norises posmi.
  • Atklāta konkursa norises posmi.
  • Iepirkumu dokumenti un prasības, kopīgais un atšķirīgais iepirkumos.
  • Iepirkuma komisijas darbības principi (norisē un iepirkumu principu nodrošināšanā).
  • Līgumu slēgšana, grozījumi, līgumu termiņu saīsināšana un atzīšana par spēkā neesošu.

Pasniedzēja: Astra BĒRZIŅA, Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta konsultante, pārtikas preču kataloga vadītāja, eksperts pārtikas preču un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos.
    
Nodarbību laiks: plkst. 10.00-14.30, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa: EUR 42.00. Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.
    
Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
    
Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību.
LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Nordplus