27.10.2017

Pirmsskolas izglītības iestādes darba plānošana un vadīšana. Dokumentācija pirmsskolā. 27.oktobrī

Mācību datums: 27.10.2017

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Semināra tēmas:

 1. Normatīvie dokumenti, kuri regulē pirmsskolas darbību.
 2. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšana.
 3. Dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtība, to juridiskais spēks. Darbinieka pieņemšana un atbrīvošana. Darba līgumi, amata apraksti. Grozījumi Darba likumā, kas stājās spēkā 01.01.2015. 
 4. Iestādes lietu nomenklatūra. Pedagoģiskā procesa dokumentācija.
 5. Prasības iekšējiem normatīviem dokumentiem- nolikums, izglītības iestādes attīstības plāns 3 gadiem un plāna izpildes pārskats, iekšējās kārtības, darba kārtības noteikumi; iestādes padomes un pedagoģiskās padomes nolikumi, koplīgums.
 6. Grozījumi iestādes padomes nolikumā, iekšējās kārtības noteikumos.
 7. Autortiesību un blakustiesību ievērošana mācību procesā.
 8. Pedagoģiskās padomes sēdes gatavošana, norise, protokoli.
 9. Rīkojumi mācību gada sākumā un nobeidzot mācību gadu.
 10. Instrukcijas darbiniekiem.
 11. Normatīvie dokumenti bērnu drošības nodrošināšanai. Instrukcijas. Iekšējie personu datu apstrādes aizsardzības noteikumi.
 12. Gada galveno uzdevumu izvirzīšanas veidi, apkopošana. Nākotnes vīzijas.
 13. Bērnu sasniegumu vērtēšanas varianti. Izpētes kartes. Plānotie rezultāti lasītmācīšanā un rakstītmācīšanā. Izmantotie mācību materiāli.
 14. 5 gadnieku izvērtēšana. Vērtējums pamatizglītības apguvei 6 gadīgajiem. Hospitācijas un atklātie vērojumi.
 15. Darbs ar vecākiem. Sapulču tematika pa vecumiem. Anketas.
 16. Kopdarbs- vadītāja, metodiķis, atbalsta personāls.
 17. Metodiskā kabineta funkcijas. Metodisko materiālu izstrādes. Meklējumu formas kā mācīties. Modernās tehnoloģijas- gaismas galdi, gudrās pildspalvas ar pareizo atbildi, projektu nedēļas.
 18. Kvalifikācijas celšanas veidi. Pieredzes ekskursijas. Starpnovadu pieredze.
 19. Ko varam pārņemt no Norvēģijas bērnudārziem. Regio Emilio pieredze. Pedagogu-vecāku sarunas.
 20. Profesionālās darba kvalitātes vērtējums pārrunās.
 21. Tradīcijas, sadarbības partneri, sponsoru piesaiste.

Lektore: Anda Timermane, pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Kursa dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.

Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: ESF

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Oktobris 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
2
03
04
05
06
7 8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28 29
30
31