13.04.2018

Bērnu uzvedības traucējumi, to iespējamie risinājumi. Darbs ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības. 13.aprīlī

Mācību datums: 13.04.2018

Mērķa auditorija: skolotāji

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Kursa tēmas:

  • Bērnu uzvedības traucējumi un to risināšanas iespējas. Uzvedības traucējumu veidi, cēloņi, saikne ar ģimenes audzināšanu un bērna personības attīstības gaitas iezīmēm un bērna rakstura tipu. Uzvedības traucējumu novēršanas un profilakses iespējas.
  • Veiksmīgas saskarsmes pamatnoteikumi. Saskarsmes veidi, mērķi. Komunikatīvās barjeras. Konfliktu risināšanas iespējas. Saskarsmes nozīme bērna personības attīstībā.
  • Mācību motivācijas būtība, motivēšanas paņēmieni. Galvenie mācību motivāciju veicinošie un kavējošie faktori. Motivāciju sekmējošo paņēmienu izmantošanas nosacījumi.
  • Bērnu motivēšana mācību procesā, teorētiskie un praktiskie aspekti. Galveno teorētisko pieeju klāsts un to praktiskā pielietojuma nianses mūsdienu sociālajā kontekstā (skolas pārmaiņu laikā, bērnu datoratkarības, vecāku aizņemtības u.c. problēmu aspektā).
  • Izglītošanas un mācīšanās stratēģijas. Mūsdienu skolas devums bērna personībai; izglītošanas un mācīšanās stratēģiju izveide atbilstoši audzēkņu spēju, vajadzību, vecuma, interešu u.c. aspektiem.

Nodarbības vadīs: Ērika Lanka, Mag. paed., Mag. phil., Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas lektore.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un siltas pusdienas

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu.

Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Aktualitātes

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Februāris 2018
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
02
3 4
5
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
 
trešdiena, 14.februāris 2018
Profesionālās pilnveides 12 stundu programma (A). Saskaņots ar IZM 04.01.2010., saskaņojuma Nr. 6.