19.04.2018

Vecu cilvēku aprūpes un saskarsmes aspekti. 19.aprīlī

Mācību datums: 19.04.2018

Mērķa auditorija: sociālie darbinieki

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Mērķis: pilnveidot dalībnieku zināšanas par novecošanas procesu un ar to saistītajām izmaiņām, vecu cilvēku aprūpes īpatnībām, novērtēšanu, novērošanu, fizisko, psihoemocionālo, sociālo un garīgo pamatvajadzību nodrošināšanu, vecu cilvēku pašaprūpes un adaptācijas problēmu risināšanu. Pilnveidot zināšanas par vecu cilvēku dzīves kvalitātes saglabāšanai nepieciešamo aktivitāšu (fiziskās, garīgās) nodrošināšanas nepieciešamību. Tiks analizētas biežākās vecu, t.sk., ar Demenci slimu cilvēku aprūpes problēmas.

Tēmas:

  • Vecu cilvēku aprūpe: Sociālo aprūpi reglamentējošie normatīvie akti. Sociālās aprūpes pakalpojumu veidi. Aprūpes sniedzēju kompetences un profesionalitāte.
  • Novecošanas veidi: Novecošanas radītās fizioloģiskās izmaiņas organismā. Ar novecošanu saistītās izmaiņas garīgajā veselībā. Biežāk sastopamās veco cilvēku slimības. Vecu cilvēku problēmas un vajadzības. Ģimenes nozīme veco cilvēku socializācijā un aprūpē.
  • Veco ļaužu aprūpes plānošana: Pašaprūpes spēju novērtēšana. Resursu piesaistīšana. Komandas darba principi. Aprūpes kvalitātes novērtēšana.
  • Biežākās veco ļaužu aprūpes problēmas: Vides problēmas un paaugstināts traumēšanās risks. Komunikācijas un saskarsmes grūtības. Imobilitāte un ar to saistītie riski. Uzvedības traucējumi. Ieteikumi aprūpei un izglītošanai.
  • Ar Demenci slimu vecu cilvēku aprūpe: Demences veidi. Uzvedības un psiholoģiskās izmaiņas veciem cilvēkiem ar demenci. Aprūpes stratēģijas un komunikācija ar dementu klientu.
  • Vecu cilvēku dzīves kvalitātes saglabāšana un uzlabošana: Garīgās aktivitātes, mācīšanās un treniņi mūža garumā. Funkcionāli atbilstošas vides nozīme. Fizisko aktivitāšu pozitīvie efekti.

Pasniedzēja: Skaidrīte Šteinberga, Jūrmalas pils. pašvaldības iestādes Jūrmalas VVSPC Ilgstošas sociālās aprūpes nodaļas vadītāja.

Nodarbību laiks: plkst. 9.30 - 15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
    
Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš.
LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Aktualitātes

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Februāris 2018
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
02
3 4
5
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
 
trešdiena, 14.februāris 2018
Profesionālās pilnveides 12 stundu programma (A). Saskaņots ar IZM 04.01.2010., saskaņojuma Nr. 6.