no 27.06

Bērnu tiesību aizsardzība. 24 stundu zināšanu pilnveide IeVP un VPD darbiniekiem. Cēsīs no 27.jūnija

Mācību datums: 27.06.2017

Mērķa auditorija: Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbinieki

Norises vieta: Pļavas 3 A, Cēsis, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālā struktūrvienība

 

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju

Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2017. gadā organizē

Bezmaksas 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu

speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā

Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta
un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbiniekiem 

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Pļavas 3 A, Cēsis, Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālā struktūrvienība.

Izglītības programmas norise plānota 3 dienās: 27., 30. jūnijs un 7. jūlijs.

Nodarbību laiks: 9.00 – 16.00

Mācības paredzētas mērķauditorijai, kuri jau iepriekš ir noklausījušies 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības programmu.   

Tēmas:

o    Cieņpilna saskarsme ar pusaudžiem.

o    Kā palīdzēt bērnam krīzes situācijā.

o    Problēmas un labā prakse bērna tiesību un interešu nodrošināšanā soda izpildē un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanā.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts).

Izglītības programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Pieteikšanās uz mācībām:

  • pa e-pastu: lpmc@lpmc.lv;
  • pildot zemāk esošo pieteikuma anketu.

Vairāk informācijas LPMC pa tālruņiem: 67551217, 67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv
Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 9.2.1.3/16/I/001
“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”

Atpakaļ uz: Projekti

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Augusts 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
04
05
6
07
08
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30 31