28.09.2017

Bērnu tiesību aizsardzība. 24 stundu zināšanu pilnveide. Maksas. No 28.septembra

Mācību datums: 28.09.2017

Mērķa auditorija: precizēts mācību aprakstā

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 108.90 €

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

24 stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Mācības paredzētas mērķauditorijai, kuri jau iepriekš ir noklausījušies 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības programmu.   

Norises vieta: Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Biķernieku ielā 4, Rīgā.
    
Norises laiks: 2017.gada 28. septembrī, 10. un 27. oktobrī.

Nodarbību sākums: 9.30

PIETEIKŠANĀS TIKAI ELEKTRONISKI, PILDOT ZEMĀK ESOŠO ANKETU.

Mācību kursa programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas.
 
Mērķa auditorija:

 • ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājam, sociālajam darbiniekam un sociālajam rehabilitētājam;
 • bāriņtiesas priekšsēdētājam, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniekam un bāriņtiesas loceklim;
 • izglītības iestādes vadītājam un vadītāja vietniekam audzināšanas darbā;
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālistam;
 • jaunatnes lietu speciālistam;
 • pašvaldības administratīvās komisijas vadītājam vai pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas vadītājam;
 • pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājam;
 • pašvaldības policijas darbiniekam, kurš strādā ar bērniem un ģimenēm;
 • pašvaldības sociālā dienesta sociālajam darbiniekam, kurš strādā ar bērniem un ģimenēm;
 • sociālajam pedagogam;
 • sociālā dienesta vadītājam;
 • valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoram;
 • Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājam.

Mācību tēmas:

 • Jauninājumi un aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības sistēmā, normatīvajos aktos un starptautiskajos tiesību aktos.
 • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes.
 • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
 • Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.

Mācību maksa: 90.00 EUR + PVN (cena ar PVN 108.90 EUR, 36.30 dienā, mācību norise: 3 dienas).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Pēc programmas noklausīšanās mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Lūdzam pieteikt savu līdzdalību mācībās aizpildot zemāk esošo pieteikuma anketu, obligāti norādot: 

 1. Vārdu, uzvārdu
 2. Pašvaldību un iestādi
 3. Ieņemamo amatu
 4. Kontaktinformāciju (mob. tālr. numuru un e-pastu)

Vairāk informācijas LPMC pa tālruņiem: 67551217, 67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv
Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039

Atpakaļ uz: Projekti

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Decembris 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 
01
2 3
04
05
6 7
08
9 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25 26
27
28 29 30 31