no 28.09

Izglītības programma ievēlētiem pašvaldību deputātiem (24 stundas). No 28.septembra

Mācību datums: 28.09.2017

Mērķa auditorija: pašvaldību deputāti

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 130.68 €

24 stundu izglītības programma ievēlētiem pašvaldību deputātiem!
Pašvaldības deputāta - politiķa nozīme un atbildība pašvaldības darbā
(Ko nozīmē būt par pašvaldības deputātu)

Mācību norise plānota 3 dienas: 2017. gada 28. septembrī, 4. un 19. oktobrī

Likumdošana un normatīvie akti pašvaldību darbā.

Mācību tēmas 28. septembrī

 • Likums “Par republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusu” un tā praktiskā darbība:
  • deputāta pilnvaras, pienākumi, tiesības,
  • deputāta darbības garantijas.
 • Eiropas vietējo pašvaldību harta.
 • Pašvaldības funkciju veidi - autonomās un deleģētās.
 • Pašvaldības darba kontroles formas.
 • Deputāta atbildības formas.
 • Interešu konflikta novēršana valsts amatpersonu darbībā.
 • Pašvaldības saistošie noteikumi.
 • Ieskats Valsts pārvaldes iekārtas likumā.

Lektore: Vineta Reitere, LPS padomniece juridiskajos jautājumos.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 15.00

====================================================================

Pašvaldības darba organizācija, struktūra un lēmumu pieņemšanas procedūras.

Mācību tēmas 4. oktobrī:

 • Pašvaldības darba organizācija.
 • Pašvaldības struktūra un nolikums.
 • Lēmumu projektu sagatavošana, tā virzība un gaita:

- Komiteju sēdes
- Domes sēdes
- Apstiprināšanas procedūras;

 • Kā jāiesaistās lēmumu pieņemšanā un komiteju darbā. Praktiskie piemēri.
 • Praktiskie piemēri starp pašvaldību sadarbībai (lielas un mazas pašvaldības, līdzīgais un atšķirīgais).

Lektore: Sniedze Sproģe, LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 15.00

===================================================================

Pašvaldību finanšu sistēma un nekustamā īpašuma nodoklis, kadastrālā vērtēšana.

Mācību tēmas 19. oktobrī:

 • Pašvaldības finanšu resursi.
 • Budžeta plānošana, budžeta struktūra un izpilde.
 • Pašvaldību finanšu izlīdzināšana.
 • Aizņēmumi, galvojumi un ilgtermiņa saistības.
 • Nekustamā īpašuma nodoklis, pašvaldību tiesības tā piemērošanā.
 • Nekustamo īpašumu kadastrālā vērtēšana, pašvaldību iespējas to ietekmēt.

Lektores: Lāsma Ūbele un Sanita Šķiltere - LPS  padomnieces finanšu un ekonomikas jautājumos.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 15.00

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”. Izglītības programmas dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 108.00 EUR + PVN (cena ar PVN 130.68 EUR, 43.56 dienā, mācību norise: 3 dienas).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: A/S SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 73100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
    
Lūdzam pieteikt savu dalību mācībās iepriekš:

 • aizpildot pieteikuma anketu:
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv.;
 • vai zvanot  pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Projekti

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Novembris 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 
01
2
03
4 5
06
07
08
09
10 11 12
13
14
15
16 17 18 19
20 21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
 
pirmdiena, 06.novembris 2017
A līmeņa (12 stundu) programma. Mērķa auditorija: logopēdi, speciālās izglītības skolotāji, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji.