no 03.05

Bērnu tiesību aizsardzība. 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide Valsts probācijas dienestam. Rēzeknē no 3.maija

Mācību datums: 03.05.2017

Mērķa auditorija: Valsts probācijas dienesta darbinieki

Norises vieta: Atbrīvošanas aleja 95 a, Rēzeknes novada pašvaldības Lielajā zālē

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju

Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2017. gadā organizē

Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu

Valsts probācijas dienesta darbiniekiem

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Atbrīvošanas aleja 95 a, Rēzeknes novada pašvaldības Lielajā zālē.

Izglītības programmas norise plānota 5 dienās: 3., 9. maijā, 2., 6. un 13. jūnijā.

Nodarbību laiks: 9.30 – 16.30 (3. maijā norises laiks plānots 8.30 – 15.00)

Tēmas un papildus informācija:

  • Saskarsme:
  • Saskarsmes pamati.
  • Saskarsme ar dažādu mērķgrupu bērniem.
  • Pusaudžu vecumposma raksturojums un tam atbilstošas saskarsmes veidošana.
  • Konflikti un to risināšanas paņēmieni.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.
Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

  • Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.
Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

  • Starpinstitucionālā sadarbība.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.
Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

Mērķauditorija:

  • Valsts probācijas dienesta darbinieki

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju 29.03.2017) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst mācību programmu 40 akadēmisko stundu apjomā.

Izglītības programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību

Vairāk informācijas LPMC pa tālruņiem: 67551217, 67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv
Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 9.2.1.3/16/I/001
“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”

Atpakaļ uz: Dažādas publikācijas

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Augusts 2017
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
04
05
6
07
08
9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30 31