Bāriņtiesu darbiniekiem Mācības un semināri

no 22.09

Supervīzijas cikls bāriņtiesu darbiniekiem. No 2017. gada 22.septembra

Mācību datums: 22.09.2017

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 217.80 €

Pieteikties Skatīt vairāk

no 22.09

Bērnu tiesību aizsardzība. MAKSAS. 40 stundas Rīgā no 22.septembra

Mācību datums: 22.09.2017

Mērķa auditorija: izglītības iestādes vadītāji un vadītāja vietnieki audzināšanas darbā; pašvaldības policijas darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm; bāriņtiesas priekšsēdētāji, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesas locekli; jebkuras citas personas (izņemot psihologus), ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 145.20 €

Pieteikties Skatīt vairāk

26.09.2017

Bāriņtiesas kompetence bērna mantas, mantojuma masas un promesošas vai pazudušas mantas pārvaldības lietās. 26.septembrī

Mācību datums: 26.09.2017

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Pieteikties Skatīt vairāk

26.09.2017

Praktisks seminārs iesācējiem institūciju arhīva darbā. Arhīvu darba pamati. 26.septembrī

Mācību datums: 26.09.2017

Mērķa auditorija: iesācēji

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Pieteikties Skatīt vairāk

no 26.09

Darbs ar klientiem bāriņtiesā. Bezmaksas radošās darbnīcas bāriņtiesu darbiniekiem. Smiltenē, 26.septembrī un 10.oktobrī

Mācību datums: 26.09.2017

Mērķa auditorija: bāriņtiesu priekšsēdētāji, vietnieki un locekļi

Norises vieta: Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Gaujas ielā 1, Smiltenē

Pieteikties Skatīt vairāk