Mācības un semināri Atrodi sev piemērotākās mācības vai seminārus

no 07.08

Bērnu pozitīvās disciplinēšanas metodes, vardarbības riski un sadarbība ar bērnu vecākiem pirmsskolā. No 7.augusta

Mācību datums: 07.08.2017

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki izglītības jomā un pedagogi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Pieteikties Skatīt vairāk

no 08.08

Darbs ar klientiem bāriņtiesā. Bezmaksas radošās darbnīcas bāriņtiesu darbiniekiem. 8. un 16.augustā

Mācību datums: 08.08.2017

Mērķa auditorija: bāriņtiesu priekšsēdētāji, vietnieki un locekļi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Pieteikties Skatīt vairāk

no 08.08

Bezmaksas mācības. Konfliktsituāciju risināšana un sadarbības veidošana skolā bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā. No 8.augusta

Mācību datums: 08.08.2017

Mērķa auditorija: skolu atbalsta personāls, direktori, direktoru vietnieki audzināšanas darbā

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā

Pieteikties Skatīt vairāk

11.08.2017

Bāriņtiesas kompetence jautājumos, kas saistīti ar pārrobežu aspektu bērnu tiesību un interešu aizsardzībā. 11.augustā

Mācību datums: 11.08.2017

Mērķa auditorija: bāriņtiesu priekšsēdētāji, vietnieki un bāriņtiesu locekļi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 42 €

Pieteikties Skatīt vairāk

11.08.2017

Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu runas un valodas attīstībai. 11.augustā

Mācību datums: 11.08.2017

Mērķa auditorija: pirmsskolas pedagogi, metodiķi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 30 €

Pieteikties Skatīt vairāk