Tiešsaistes mācības. Kā atpazīt bērna speciālās vajadzības un sniegt agrīnu atbalstu? 15.decembrī.

Sākums: 12:30

Mācību datums:
15. decembris, 2022
Mācību beigu datums:
15. decembris, 2022
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena bez PVN:
22 €
PVN:
4.62 €
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
pedagogi, vadītājas vietnieces izglītības jomā

[:lv]Akreditēta izglītības iestāde īsteno 6 akadēmisko studu mācību programmu pedagogiem

Pirmsskolas pedagoģiskā procesā ir jāievēro ikviena bērna labākās intereses, kas ietver pedagoga atbildību nodrošināt tādu izglītības procesu, kas garantē bērnam iespēju saņemt tā spējām un vajadzībām ( tiek nodrošināti nepieciešamie atbalsta pasākumi utt.) atbilstošu izglītību.
Pirmsskolas izglītības iestādēs informācija par bērnam nepieciešamo atbalstu ir vispārīga un nesniedz priekšstatu, vai un kā izglītības apguvē ir nodrošināta personalizēta pieeja atbilstoši bērna faktiskajām vajadzībām.
Lai noteiktu korekcijas darba saturu un metodes, jāapzīmē principiālās pozīcijas un konceptuālā pieeja izveidotās individuālās izglītības programmas veikšanai.

Programmas mērķis – Paaugstināt pirmsskolas izglītības pedagogu kompetenci un veidot sapratni par komandas darba nepieciešamību izglītības iestādē, sekmēt izpratni par agrīnas funkcionēšanas traucējumu atpazīšanu pirmsskolas vecuma bērniem un iespējamo rīcību mācību procesa nodrošināšanā.

Tēmas:

  1. Teorētiskās atziņas par bērna attīstību un iespējamajiem riskiem.
  2. Bērna funkcionēšanas traucējumu izpausmes un atpazīšanas iespējas pirmsskolā.
  3. Darba organizācijas formas, metodes un paņēmieni, lai sekmētu izglītojamā iekļaušanos pirmsskolas vidē.
  4. Komandas darba loma bērna individuālo interešu īstenošanā.

Izglītības programmas pasniedzējas:

Jana Buboviča – Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes konsultatīvā centra vadītāja, Mācīšanās konsultante- eksperte.
Agnese Puncule –
Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestādes konsultatīvā centra izglītības psihologs.

Nodarbību norises laiks: plkst. 12:30 – 15:00

Dalības maksa: EUR 22 + PVN. Kopā EUR 26.62

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

  • aizpildiet pieteikuma anketu;
  • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
  • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
  • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai .

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

[:]