Pašvaldību darba organizācija

ATPAKAĻ

Tiešsaistes mācības. Bāriņtiesas vadība un organizācija. Akreditēta izglītības programma no 21. februāra.

Sākums: 09:30

Mācību datums:
21. februāris, 2022
Mācību beigu datums:
14. aprīlis, 2022
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena bez PVN:
750.00 €
PVN:
0.00 €
Cena ar PVN:
750.00 €
Mērķa auditorija:
pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

organizē 192 stundu akreditētu (Nr. AI 12249) profesionālās pilnveides izglītības programmu (saskaņota ar VBTAI )

BĀRIŅTIESAS VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA

Programmas akreditācijas numurs: AI 12249

Mācību ilgums: 25 dienas

Mācību norise 2022.gada:

 •  21., 23., 24. februārī;
 •  1., 2., 3., 7., 9., 10., 15., 16., 17., 21., 22., 24., 29., 30., 31. martā;
 • 5., 6., 7., 12., 13., 14. aprīlī;

Mērķa auditorija: pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi

Mācību tēmas:

 • Bāriņtiesas funkcijas un darba organizācija.
 • Lietvedības pamati. Dokumentu sagatavošanas un noformēšanas noteikumi. Arhīvs.
 • Bāriņtiesas sēžu organizēšana, lietas dalībnieki, sēdes gaita, protokols.
 • Bērna aizgādības tiesības, to pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības.
 • Riska faktoru novērtēšanas kritēriji ģimenēs, kurās nav pietiekami nodrošināti apstākļi bērna audzināšanai un attīstībai.
 • Aizbildnība un aizgādnība. Adopcija.
 • Audžuģimenes, bērna ievietošana audžuģimenēs.
 • Bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pamatprincipi.
 • Sociālās garantijas bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam.
 • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes:
 • Starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība:
 • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi:
 • Lietu tiesības. Saistību tiesības.
 • Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana.
 • Mantojuma tiesības; (palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība.
 • Civilprocesa pamati, civilās tiesvedības vispārīgie pamatnoteikumi.
 • Civilstāvokļa akti. Publiskās runas pamatprincipi.
 • Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām:
 • Mediācija – viens no domstarpību risināšanas veidiem.
 • NPAIS izmantošanas nozīme starpinstitūciju komandas darbā.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Informācijas avoti patstāvīgai normatīvo aktu un metodisko materiālu izpētei.

!!! Mācību dalībniekiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem pases un izglītības dokumenta kopijas, kā arī sertifikāti un apliecības par profesionālo pilnveidi.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki, kuri veiksmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Nodarbību sākums: plkst. 9:30

Dalības maksa tiešsaistes mācībās: EUR 30.00 dienā, kopā par kursu EUR 750.00.

Samaksas veids – ar pārskaitījumu, saskaņā ar saņemto rēķinu.

Pārskaitījumā obligāti jānorāda rēķina numurs.

Bankas rekvizīti:
SEB banka
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100
bankas kods UNLALV2X

Norises vieta: tiešsaistē, izmantojot platformu ZOOM. Mācību laikā lūdzam nodrošināt kameru un mikrofonu.

Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskās pieteikšanās:

 • aizpildot zemāk esošu pieteikuma anketu
 • pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma
 • UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt uzaicinājumu.

Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš reģistrēties un instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039. Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.