Skolu personālam

ATPAKAĻ

Klātienes mācības. Specializētā kursa "Publiskā uzstāšanās" īstenošanas saturs un formas.

Sākums: 15:00

Mācību datums:
01. janvāris, 2023
Mācību beigu datums:
01. janvāris, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, Zoom platformā
Cena bez PVN:
22 €
PVN:
4.62 €
Cena ar PVN:
26.62 €
Mērķa auditorija:
vispārizglītojošo vidējo izglītības iestāžu skolotāji, skolu metodiķi

Akreditēta izglītības iestāde īsteno 6 akadēmisko stundu izglītības programmu

Tēmas:

Jaunajā vidējās izglītības modelī blakus obligāto pamatkursu un obligatās izvēles padziļināto kursu apguvei skoleniem tiek piedāvāti brīvas izvēles specializēti kursi. Specializētā kursa “Publiskā uzstāšanās” mērķis ir: pilnveidot publiskās uzstāšanās prasmes, lietojot mērķim atbilstošus izteiksmes līdzekļus lietišķas un zinātniskas prezentācijas, mākslinieciskas uzstāšanās, reglamentētu ceremoniju, svētku, cita veida runu (aizstāvības) un procesu vadīšanai auditorijā; gūt pieredzi, publiski uzstājoties, gan akustiski, gan izmantojot tehnoloģijas.
Nodarbībā uzzināsiet:

  • kā efektīvi plānot satura apguvi, sabalansējot praktiskus uzdevumus ar jaunu zināšanu apguvi;
  • kā skolēnam izzināt savas publiskās uzstāšanās prasmes – savas stiprās puses un attīstāmās prasmes un kā sekot līdzi savai izaugsmei;
  • ko nozīmē autentiska publiska uzstāšanās un kā attīstīt skolēnos objektīvu pašvērtējumu par savu sniegumu;
  • kādas profesionālas situācijas organizēt skolēniem piedzīvot, lai skolā iegūtās praktiskās prasmes noderētu turpmākā karjerā.

Pasniedzēja: Inga Krišāne – teātra pedagoģe, režisore, Siguldas pilsētas vidusskolas teātra mākslas skolotāja, Skola 2030 vecākā eksperte, vispārējās pamatizglītības mācību priekšmeta “teātra māksla” autore.

Nodarbību norises laiks: no plkst. 15:00

Dalības maksa: EUR 22.00 + PVN. Kopā EUR 26.62

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.


 

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.