Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide policijas darbiniekiem. No 1. decembra.

Sākums: 09:30

Mācību datums:
01. decembris, 2023
Mācību beigu datums:
18. decembris, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena bez PVN:
100.00 €
PVN:
21.00 €
Cena ar PVN:
121.00 €
Mērķa auditorija:
valsts un pašvaldības policijas darbinieki

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu policijas darbiniekiem

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Izglītības programmas norise:

 • 2023. gada 1. decembrī, plkst. 09:30 – 16:30;
 • 2023. gada 5. decembrī, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 8. decembrī, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 13. decembrī, plkst. 09:00 – 16:00;
 • 2023. gada 15. decembrī, plkst. 09:00 – 16:00;
 • 2023. gada 18. decembrī, plkst. 09:00 – 16:00.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173
(01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst apmācības programmu 40 akadēmisko stundu apjomā.

Tēmas:

 • Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē.
 • Saskarsmes veidošana ar bērnu.
 • Bērns kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu procesā.
 • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā.

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Dalībniekiem nodarbību laikā vēlams nodrošināt  mikrofonu un videokameru!

Dalības maksa par 1 nodarbību: EUR 24.20

Dalības maksa: EUR 100.00 + PVN. Kopā EUR 121.00

Bankas rekvizīti:
SEB banka
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100
bankas kods UNLALV2X

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Latvijas Pašvaldību mācību centra organizēto mācību laikā veikt video un/vai skaņas ierakstus nav atļauts.

Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību apmeklējumu un sagatavot apliecību;
 • pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma;
 • UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt uzaicinājumu.

Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

 • Dalībniekiem visas nodarbības laikā ieteicams nodrošināt videokameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs pilns vārds un uzvārds.

LPMC, Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039

Tālrunis: 67551217, 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv