Pirmsskolu personālam

ATPAKAĻ

Tiešsaistes mācības. MATEMĀTIKA pirmsskolas vecuma bērniem kompetencēs balstītā pieejā. 21. februārī

Sākums: 12:30

Mācību datums:
21. februāris, 2022
Mācību beigu datums:
21. februāris, 2022
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena bez PVN:
16.53 €
PVN:
3.47 €
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi

6 stundu izglītības programma

Tēmas:

Matemātiskas apguve kompetencēs balstītā pieejā: uzdevumi, saturs, metodes, paņēmieni, darba organizācijas formas, to vieta un realizēšana pedagoģiskajā procesā.

Temata ietvaros tiek atklāta matemātiskas  sākotnējo prasmju  nozīme bērna attīstībā. Aplūkoti praktiski piemēri sākotnējo matemātikas prasmju īstenošanai dažādās bērna darbībās kompetencēs balstītā  pedagoģiskajā procesā pirmsskolā. 

Aktuālu mācību metožu pielietojums, attīstot bērnu sākotnējo matemātisko prasmju apguvē.

Temata ietvaros tiek atklāta aktuālu materiālu un pieeju izmantošana dažādās darbībās, kas nodrošina matemātiskās prasmes lietot reālās dzīves dažādās situācijās, atbilstoši katra bērna vecumposma likumsakarībām un saskan ar kompetencēs balstīta pedagoģiskā procesa pamat sakarībām.  

Matemātikas mācību satura apguves pakāpenības, pēctecības pedagoģiski psiholoģiskais pamatojums. Pirmskaitļa periods.

Nodarbībā, praktiski modelējot daudzveidīgas darbības, tiek akcentēta izziņas aktivitātes un bērna patstāvīgās darbības mijsakarības, atklāta bērnu patstāvīgā darba organizācija netiešai matemātikas apguvei. 

Programmas pasniedzēja: Ineta Helmane, Dr.paed., LU asoc.profesore, vairāku mācību līdzekļu autore

Nodarbību norises laiks: plkst. 12:30-15:15

Dalības maksa:EUR 19.00 + PVN. Kopā EUR 22.99

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

  • aizpildiet pieteikuma anketu;
  • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
  • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
  • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai pirms mācību sākuma.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.