Bērnu tiesību aizsardzība

ATPAKAĻ

Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. 24 stundu zināšanu pilnveides programma pašvaldību policijas darbiniekiem. No 21. septembra

Sākums: 09:00

Mācību datums:
21. septembris, 2021
Mācību beigu datums:
08. oktobris, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena bez PVN:
70 €
PVN:
14.7 €
Cena ar PVN:
84.7 €
Mērķa auditorija:
pašvaldības policijas darbinieki

Mācību norises datumi:

 • 21. septembrī  plkst. 9.00-12.15
 • 22. septembrī plkst. 13.00-16.15
 • 4. oktobrī plkst. 9.00-12.15
 • 7. oktobrī plkst. 9.30-12.45
 • 8. oktobrī plkst. 12.45-16.00

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu – 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts).

Tēmas:

 • Profesionālā saskarsme ar pusaudžiem.
 • Cilvēku tirdzniecību veicinošie faktori.
 • Pārskats par valsts un pašvaldību nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā.
 • Problēmas un labā prakse cietušā bērna sekundāras un atkārtotas viktimizācijas novēršanā.

Norises vieta: tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Dalības maksa: EUR 70,00 + PVN. Kopā EUR 84,70

Bankas rekvizīti:
SEB banka
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100
bankas kods UNLALV2X

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.