Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide Valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem. No 7. jūnija.

Sākums: 12:45

Mācību datums:
07. jūnijs, 2023
Mācību beigu datums:
30. jūnijs, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena bez PVN:
130.00 €
PVN:
27.30 €
Cena ar PVN:
157.30 €
Mērķa auditorija:
speciālisti

[:lv]Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM

Izglītības programmas norise:

 • 2023. gada 7. jūnijā, plkst. 12:45– 16:00;
 • 2023. gada 8. jūnijā, plkst. 12:30 – 15:45;
 • 2023. gada 9. jūnijā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 12. jūnijā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 13. jūnijā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 14. jūnijā, plkst. 12:45 – 16:00;
 • 2023. gada 16. jūnijā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 27. jūnijā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 28. jūnijā, plkst. 09:00 – 12:15;
 • 2023. gada 30. jūnijā, plkst. 09:00 – 12:15.

Mērķauditorija:

 • ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītāji, sociālie darbinieki un sociālie rehabilitētāji;
 • bāriņtiesu priekšsēdētāji, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietnieki un bāriņtiesu locekļi;
 • izglītības iestāžu vadītāji un vadītāja vietnieki audzināšanas darbā;
 • pašvaldību administratīvo komisiju vadītāji, vietnieki un locekļi, pašvaldību administratīvo komisiju bērnu lietu apakškomisiju vadītāji;
 • pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītāji;
 • pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm;
 • sociālie pedagogi;
 • sociālo dienestu vadītāji;
 • valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāji;
 • vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogi;
 • citas personas, kuras ar pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst mācību programmu 40 akadēmisko stundu apjomā.

Tēmas un papildus informācija:

 • Vardarbība pret bērnu. Vardarbība bērna ģimenē.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un gadījumu apraksti.

Atbildes uz gadījumu aprakstu jautājumiem.

 • Saskarsmes veidošana ar bērnu.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.

Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

 • Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.

Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

 • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzībā.

Patstāvīgi apgūstamās informācijas avotu saraksts un paškontroles jautājumi.

Atbildes uz paškontroles jautājumiem.

Dalības maksa par 1 nodarbību: EUR 15.73.

Dalības maksa: EUR 130.00 + PVN. Kopā EUR 157.30

Bankas rekvizīti:
SEB banka
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100
bankas kods UNLALV2X

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • Lūgums, aizpildot anketu, pie vārda, uzvārda norādīt arī Jūsu personas kodu, lai mēs varētu uzskaitīt Jūsu mācību apmeklējumu un sagatavot apliecību;
 • pieslēgšanās mācību tiešsaistei būs iespējama tikai pēc e-pastā saņemtā uzaicinājuma;
 • UZMANĪBU!!! Pildot pieteikumu norādīt tādu e-pastu, kur Jūs mācību norises dienā varat pieslēgties un saņemt uzaicinājumu.

Lai Jūs varētu pieslēgties ZOOM platformai, lūdzu iepriekš instalēt ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings): https://zoom.us/download

 • Dalībniekiem visas nodarbības laikā ieteicams nodrošināt videokameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs pilns vārds un uzvārds.

LPMC, Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039

Tālrunis: 67551217, 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv[:]