Skolu personālam

ATPAKAĻ

Klātienes mācības. Logoritmika pirmsskolā un sākumskolā. Praktikums! 26.septembrī.

Sākums: 11:00

Mācību datums:
26. septembris, 2023
Mācību beigu datums:
26. septembris, 2023
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena bez PVN:
33.05 €
PVN:
6.94 €
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi

Akreditēta izglītības iestāde īsteno 6 akadēmisko stundu izglītības programmu pedagogiem

Tēmas:

 • Logopēdiskās, mentālās, muzikāli-ritmiskās un fiziskās audzināšanas elementi, ietverot arī komunikatīvos un emocionālos aspektus.  Bērna runas izaugsmes procesā būtisks ir attīstošo darbību princips: svarīgi, lai mācību process vienlaikus sniegtu attīstošu ietekmi.
 • Logoritmisko nodarbību struktūrā cieši savijas dažāda veida muzikālās un runas aktivitātes, kas ir pakārtotas vienam mērķim – pareizas skaņu izrunas veidošanai:
  • Skaņu un balsu imitācija, skandēšana, mēles mežģi un ātrrunas.
  • Artikulācijas aparāta rotaļvingrinājumi, artikulatīvās pasakas.
  • Smalkās motorikas rotaļas, apvienotas ar skandēšanu, dziedāšanu, mūzikas pavadījumu.
  • Dziedāšana, balss un artikulācijas rotaļas.
  • Vispārējās motorikas attīstīšana: kustības ar dziedāšanu, skandēšanu, mūziku.
  • Muzicēšana un runa: skanošie žesti, elementārie instrumenti.
 • Logoritmikas satura veidošana pirmsskolā.
 • Rotaļdarbības piemēri logoritmikas satura īstenošanai – praktikums!

Nodarbību laikā metodisko krājumu, pašdarināto skaņu rīku un rotaļu atribūtikas izstāde.

Nodarbību norises laiks un vieta: plkst. 11:00 līdz 16:00, Biķernieku ielā 4, Rīgā.

Kursa pasniedzēja: Baiba BRICE, Mag.paed., LU pasniedzēja, Mūzikas un ORFF metodikas pedagoģepirmsskolas muzikālās audzināšanas metodiķeGrāmatu autore darbiem: “Pirkstiņu rotaļas”; “Spēlējiet, spēlmanīši”; “Tipu, tapu, dziesmiņa”; “Vingrosim ar dziesmiņu”; “Rotaļas ar ritmiem”; “Ritma rotaļas un skaņu pasakas”; “Mana grāmatiņa: Mūzika sešgadīgajiem”; “Es būšu varens muzikants”; “Simts un viena dziesmiņa”; “Viss sākas ar rotaļu”; “Visi desmit spēlējas”; “Skaņu spēles – I”; “Skaņu spēles – II”; “Kociņu spēles”.

Dalības maksa: EUR 33.05 + PVN. Kopā EUR 39.99

Samaksā iekļauti materiāli un siltas pusdienas.

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Latvijas Pašvaldību mācību centra organizēto mācību laikā veikt video un/vai skaņas ierakstus nav atļauts.


LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.