Klātienes mācības. Mūzikas aktīvā klausīšanās un integrētās mūzikas un mākslas nodarbības pirmsskolā. 3.oktobrī.

Sākums: 10:30

Mācību datums:
03. oktobris, 2023
Mācību beigu datums:
03. oktobris, 2023
Norises vieta:
Klātiene, Biķernieku iela 4 ,Rīga
Cena bez PVN:
33.05 €
PVN:
6.94 €
Cena ar PVN:
39.99 €
Mērķa auditorija:
pedagogi

[:lv]Akreditēta izglītības iestāde īsteno 8 stundu izglītības programmu pedagogiem

Tēmas:

  • Mūzikas aktīvās klausīšanas veidi: muzikālā radošā rotaļdarbība kustībās, mākslā, inscenējumā un muzicēšanā.
  • Kustību improvizācijas pēc dotajām tēmām.
  • Integrētās mūzikas aktīvās klausīšanās un mākslas rotaļnodarbības.
  • Klasiskās mūzikas pielietojums bērnu uzvedumos.
  • Praktiskās rotaļdarbības piemēri.

Līdzi ņemt papīru, flomasterus, ja ir, arī ogles, akvareļkrāsas.

Dalībniekiem nepieciešams ērts apģērbs un ērti deju apavi vai zeķes.

Kursa pasniedzēja: Baiba Brice, Mag.paed., LU pasniedzēja, Mūzikas un ORFF metodikas pedagoģe, pirmsskolas muzikālās audzināšanas metodiķe. Grāmatu autore darbiem: “Pirkstiņu rotaļas”; “Spēlējiet, spēlmanīši”; “Tipu, tapu, dziesmiņa”; “Vingrosim ar dziesmiņu”; “Rotaļas ar ritmiem”; “Ritma rotaļas un skaņu pasakas”; “Mana grāmatiņa: Mūzika sešgadīgajiem”; “Es būšu varens muzikants”; “Simts un viena dziesmiņa”; “Viss sākas ar rotaļu”; “Visi desmit spēlējas”; “Skaņu spēles – I”; “Skaņu spēles – II”; “Kociņu spēles”.

Nodarbību norises laiks: plkst. 10:30 – 15:30

Dalības maksa: EUR 33.05 + PVN. Kopā EUR 39.99.

Samaksā iekļautas siltas pusdienas.

Samaksas veids – ar pārskaitījumu, saskaņā ar saņemto rēķinu.

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā nepieciešams norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Latvijas Pašvaldību mācību centra organizēto mācību laikā veikt video un/vai skaņas ierakstus nav atļauts.


LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

[:]