Tiešsaistes mācības. Audzināšanas darba izaicinājumi, kompetenču pieejā balstītā izglītības procesā. 26.septembrī.

Sākums: 13:00

Mācību datums:
26. septembris, 2023
Mācību beigu datums:
26. septembris, 2023
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM.
Cena bez PVN:
23.00 €
PVN:
4.83 €
Cena ar PVN:
27.83 €
Mērķa auditorija:
pedagogi

[:lv]Akreditēta izglītības iestāde īsteno 6 akadēmisko stundu izglītības programmu

Tēmas:

 • MK noteikumu Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” īstenošana izglītības iestādē.
 • Audzināšanas process kā rīcībspējīgas personības tapšanas pamats.
 • Jaunākie izaicinājumi audzināšanas jomā Latvijā un pasaulē.
 • Personības kompetences mūsdienu izglītības kontekstā.
 • Pedagoga personības loma izglītojamā kompetenču attīstību veicinoša pedagoģiskais procesa īstenošanā.
 • Audzināšanas saturs un metodes (kompetencēs balstītas stratēģijas un metožu izvēle, kritiskās domāšanas procesa, radošuma un inovāciju veicināšanai utt.).
 • Mācīties būt kopā ar citiem – metodes un paņēmieni saskarsmes, sadarbības veicināšanai starp bērniem, pedagogiem un vecākiem.
 • Mērķtiecīga, uz rezultātu orientēta, uz sadarbību vērsta audzināšanas procesa plānošana un īstenošana.
 • Labas prakses piemēri.

Programmas pasniedzēja: Ērika Lanka, Mag. paed., Mag.phil., Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas nodaļas lektore.

Nodarbību norises laiks: plkst. 13:00

Dalības maksa:EUR 23.00 + PVN. Kopā EUR 27.83

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Latvijas Pašvaldību mācību centra organizēto mācību laikā veikt video un/vai skaņas ierakstus nav atļauts.

Piedalīšanās tiešsaistes seminārā nosacījumi:

 • Dalībniekiem jāpieslēdzas ne vēlāk, ka līdz semināra sākuma laikam. Pieslēgšanās iespēja tiks nodrošināta pirms paredzētā mācību sākuma;
 • Dalībniekiem nodarbības laikā vēlams nodrošināt kameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs vārds un uzvārds;
 • Pēc pieslēgšanās dalībniekiem jāreģistrējas. Lai reģistrētos, ZOOM lietotnes čatā jāuzraksta savs vārds, uzvārds un teikums: piedalos mācībās.

Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

 • aizpildiet pieteikuma anketu;
 • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM lietotni (ZOOM Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai .

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

[:]