Skolu personālam

ATPAKAĻ

Tiešsaistes mācības. Bērnu tiesību aizsardzība. 24 stundu zināšanu pilnveide Valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem.

Sākums: 09:30

Mācību datums:
01. septembris, 2021
Mācību beigu datums:
01. septembris, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena bez PVN:
40.00 €
PVN:
8.4 €
Cena ar PVN:
48.4 €
Mērķa auditorija:
Valsts un pašvaldību speciālisti

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē 24 stundu zināšanu pilnveides programmu

Valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Mācības paredzētas mērķauditorijai, kuri jau iepriekš ir noklausījušies 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības programmu.

Mācību norise:

 • 2021. gada 3. decembrī plkst. 9.30-11.30
 • 2021. gada 3. decembrī plkst. 13.00-16.15
 • 2021.gada 14. decembrī plkst. 9.00-12.15
 • 2021. gada 28. decembrī plkst. 9.00-12.15

Tēmas:

o    Aktualitātes starpinstitūciju sadarbībā bērnu tiesību aizsardzības jomā.

o    Bērnu ar īpašām vajadzībām tiesību nodrošināšana.

o    Konfliktu risināšanas iespējas saskarsmē ar pusaudžiem.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk – speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu – 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts).

Dalības maksa: EUR 40,00+PVN. Kopā EUR 48,40

Bankas rekvizīti:
SEB banka
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100
bankas kods UNLALV2X

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Izglītības programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Pieslēgšanas tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:

 • aizpildot pieteikumu, norādiet datumu, kad ieguvāt 40 stundu profesionālās pilnveides programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī esat gatavi iesūtīt apliecības kopiju;
 • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
 • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
 • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai 30 min. pirms mācību sākuma.

UZMANĪBU! Piedalīšanās tiešsaistes mācībās nosacījumi:

 • Dalībniekiem jāpieslēdzas ne vēlāk, kā līdz nodarbības sākuma laikam. Pieslēgšanās iespēja tiks nodrošināta 20 min. pirms paredzētā sākuma;
 • Dalībniekiem visas nodarbības laikā jānodrošina videokameras un mikrofona izmantošanas iespēja;
 • Dalībniekiem pieslēgšanās brīdī jānorāda savs pilns vārds un uzvārds.

Vairāk informācijas:
LPMC, Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039
Tālrunis: 67551217, 67552252
E-pasts: lpmc@lpmc.lv