Skolu personālam

ATPAKAĻ

Tiešsaistes mācības. Matemātika sākumskolā kompetencēs balstītā pieejā. 17. decembrī

Sākums: 13:30

Mācību datums:
17. decembris, 2021
Mācību beigu datums:
17. decembris, 2021
Norises vieta:
Tiešsaiste, izmantojot digitālo platformu ZOOM
Cena bez PVN:
16.53 €
PVN:
3.47 €
Cena ar PVN:
20.00 €
Mērķa auditorija:
pedagogi

6 stundu izglītības programma

Tēmas:

Aktualitātes matemātikas mācībā kā mūsdienīgu kompetencēs balstītu pedagoģisko procesu sākumskolā.  

Jaunākās pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas teorijas par matemātikas mācību kā mūsdienu pedagoģiskā procesa sastāvdaļu un likumsakarībām, kompetencēs balstītu procesu. Matemātikas stundas, skolēnu individuālā darba plānošana, sekmējot skolēnu izziņas un domāšanas attīstību. Mācību metožu  un metodisko paņēmienu, darba organizācijas formas matemātisko prasmju apguvē, to atbilstība katra skolēna vecumposma likumsakarības un skolēnu attīstības individuāli psiholoģiskām īpatnībām skolēna individuālo sasniegumu kontekstā.

Priekšmetiskā darbība matemātikas mācību satura apguvē sākumskolā. 

Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas teorijās balstītas atziņas  par priekšmetisko darbību kā mācīšanas un mācīšanās savstarpējo sakarību veicinošu nosacījumu matemātisko prasmju apguvē sākumskolā. Priekšmetiskā darbības ievērošana matemātikas mācību mērķa, uzdevumu, mācību satura un metožu izvēlē, izmantošanā.

Skolēnu pētnieciskā darbība matemātikas mācību satura apguvē sākumskolā. 

Pētnieciskā darbība matemātikas mācībā kā nozīmīgs skolēnu mācīšanās motivācijas, izziņas interešu veicināšanas nosacījums sākumskolā. Pētnieciskās darbības posmu: sākotnēja informācija, pieņēmumu izvirzīšana, pētījuma plānošana, sagatavošanās pētījumam, pētījuma veikšana, rezultātu apkopošana, secinājumu apspriešana, realizēšana matemātikas mācībā sākumskolā.

Programmas pasniedzēja: Ineta Helmane, Dr.paed., LU asoc.profesore, vairāku mācību līdzekļu autore

Nodarbību norises laiks: plkst. 13:30-16:30

Dalības maksa:EUR 16.53 + PVN. Kopā EUR 20.00

Bankas rekvizīti:
SEB banka,
norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100,
bankas kods UNLALV2X.

Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Apliecinājums: Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Skenēta apliecība tiks nosūtīta uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.


Pieslēgšanās tiešsaistei tikai pēc iepriekšējās rakstiskas pieteikšanās:

  • aizpildiet pieteikuma anketu;
  • pieteikumā norādiet e-pasta adresi, uz kuru gaidīsiet uzaicinājumu dalībai mācībās;
  • pārliecinieties, ka savā ierīcē esat instalējuši ZOOM aplikāciju (Zoom Client for Meetings https://zoom.us/download)
  • uz norādīto e-pasta adresi saņemiet uzaicinājumu pieslēgties nodarbībai pirms mācību sākuma.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

Ja Jums ir jautājumi, lūdzu rakstīt mums uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv  vai zvanīt pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.