Mācības un semināri Atrodi sev piemērotākās mācības vai seminārus

no 21.02

Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa zināšanu pilnveides mācību programma. No 21.februāra

Mācību datums: 21.02.2020

Mērķa auditorija: bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi

Sākums: 09:50

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 145.20 €

Skatīt vairāk

21.02.2020

Metodiskais atbalsts skolotājiem kompetencēs balstīta mācību procesa īstenošanā. 21.februārī

Mācību datums: 21.02.2020

Mērķa auditorija: pedagogi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Skatīt vairāk

21.02.2020

Kompetences jēdziena izpratne un caurviju prasmju apguve pirmsskolā (3. daļa). 21.februārī

Mācību datums: 21.02.2020

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieces, pedagogi, kuri noklausījušies 1. un 2.daļu

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Skatīt vairāk

no 21.02

Ievads mediācijā. Konfliktu risināšana. No 21.februāra

Mācību datums: 21.02.2020

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 135.00 €

Skatīt vairāk

21.02.2020

Saskarsmes tiesības īstenošana kā vecāku un bērnu tiesību uz ģimenes dzīvi aizsardzība. 21.februārī

Mācību datums: 21.02.2020

Sākums: 09:30

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Skatīt vairāk