Bērnu audzināšanas pieejas, kļūdas un risinājumi. 19.septembrī

Mācību datums: 19.09.2018

Mērķa auditorija: pedagogi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

12 stundu (A) līmeņa programma, saskaņota ar IZM 04.06.2010. Saskaņojuma Nr. - 162. Mērķa auditorija: pedagogi.

Bērnu audzināšanas pieejas, kļūdas un risinājumi.
Darbs ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības
 
12 stundu (A) līmeņa programma, saskaņota ar IZM 04.06.2010. Saskaņojuma Nr. – 162.

Mācību tēmas:

  • Normatīvajos aktos iekļautās audzināšanas vadlīnijas, tikumi un uzdevumi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 480 “Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība.”
  • Ģimenes audzināšanas izmaiņas, tendences, riski un ieguvumi.
  • Audzināšanas ģimenē būtība, saturs, priekšmets, objektīvie faktori un subjektīvie nosacījumi. Vērtību sistēma ģimenē un paaudžu saikne.
  • Audzināšanas un socializācijas saikne, socializācijas būtība. Audzināšanas un socializācijas trūkumu (atkarības utt.) izpausmes un to iespējamā pārvarēšana. Marginalitāte kā negatīvās socializācijas sekas.
  • Audzināšanas stili ģimenē. Audzināšanas tipiskās kļūdas un to risinājumi. 
  • Audzinātāju personības nozīme personības attīstības gaitā.
  • Pašaudzināšana kā viens no audzināšanas rezultātiem. 
  • Kā mūsdienās cilvēkam iespējams atklāt savu potenciālu, integrēties sabiedrībā, būt konkurētspējīgam un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Nodarbības vadīs: Ērika Lanka, Mag. paed., Mag. phil., Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Pedagoģijas nodaļas lektore.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un siltas pusdienas

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu.

Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Sākums

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

September 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4
05
06
07
8 9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21
22 23
24
25
26
27
28
29 30