Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu zināšanu pilnveide PSIHOLOGIEM. Rīgā no 14.marta

Mācību datums: 14.03.2018

Mērķa auditorija: valsts un pašvaldību iestāžu psihologi, kuri iepriekš jau apguvuši 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības izglītības programmu

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

 

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

Bezmaksas 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu
speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā
psihologiem

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Izglītības programmas norise plānota 3 dienās: 14. martā, 5. un 18. aprīlī.

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga.

Nodarbību laiks: 9.30 – 16.30

Mācības paredzētas PSIHOLOGIEM, kuri jau iepriekš ir noklausījušies 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības programmu.   

Mācību tēmas un papildus informācija:

o    Atbalsts ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā un gadījumos, kad bērni iesaistīti cilvēku tirdzniecībā.

- Cilvēku tirdzniecību, kurā iesaistīti bērni, veicinošie faktori.

- Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un citi atbalsta veidi bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām.

- Pārskats par valsts un pašvaldību nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem.

o    Vecāku un bērnu tiesības, pienākumi un atbildība.

o    Starpinstitucionālā sadarbība bērna tiesību aizsardzības nodrošināšanā.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju 02.11.2017.) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173. (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts).

Izglītības programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Pieteikšanās uz mācībām:

  • pildot zemāk esošo pieteikuma anketu.

Vairāk informācijas LPMC pa tālruņiem: 67551217, 67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv
Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 9.2.1.3/16/I/001
“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”

Atpakaļ uz: Sākums

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

August 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
02
03
4 5
6 7 8
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31