Bērnu tiesību aizsardzība. Maksas 40 stundu izglītības programma no 5.decembra

Mācību datums: 05.12.2018

Mērķa auditorija: izglītības iestādes vadītāji un vadītāja vietnieki audzināšanas darbā; pašvaldības policijas darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm; bāriņtiesas priekšsēdētāji, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesas locekli; jebkuras citas personas (izņemot psihologus), ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 121.00 €

40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Mācību norise:

 • 2018. gada 5. un 12. decembrī
 • 2019. gada 4. un 15. janvārī

Izglītības programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst apmācības programmu 40 akadēmisko stundu apjomā.

Saskaņā ar apstiprināto izglītības programmu speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā var apgūt:

 • izglītības iestādes vadītāji un vadītāja vietnieki audzināšanas darbā;
 • pašvaldības policijas darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm;
 • bāriņtiesas priekšsēdētāji, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesas locekli;
 • jebkuras citas personas (izņemot psihologus), ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Tēmas:

 • Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pamatprincipi atbilstoši tiesību normām.
 • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
 • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes.
 • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
 • Saskarsmes ar bērnu veidošanas principi.

Mācību dalībnieki, kuri ir apmeklējuši 90% nodarbību, saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Nodarbību sākums: plkst. 9.30, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Dalības maksa: 100.00 EUR + PVN.

Cena ar PVN - 121.00 EUR (30.25 dienā, mācību norise 4 dienas).

Dalības maksā iekļautas pusdienas un mācību materiāli.
Apmaksu var veikt pēc pirmā mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB bankas norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam iepriekš pieteikt savu līdzdalību.
LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67552252, 67551217.

Atpakaļ uz: Sākums

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3
04
5 6
7 8 9
10
11 12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30
31