Bezmaksas radošās darbnīcas. BĒRNU SAGATAVOŠANA PATSTĀVĪGAS DZĪVES UZSĀKŠANAI. Elejā no 18.oktobra

Mācību datums: 18.10.2018

Mērķa auditorija: bērnu aprūpes iestāžu vadītāji un vietnieki, bērnu aprūpes iestāžu sociālie darbinieki, sociālie audzinātāji, Sociālie rehabilitētāji un sociālie pedagogi bērnu aprūpes iestādēs

Norises vieta: Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja”, Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju 
Latvijas Pašvaldību mācību centrs 2018. gadā organizē 

Bezmaksas radošās darbnīcas

BĒRNU SAGATAVOŠANA PATSTĀVĪGAS DZĪVES UZSĀKŠANAI
(24 akadēmisko stundu programma, saskaņota ar VBTAI)

Norises vieta: Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Eleja”, Parka iela 11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads.

Norises datumi: 2018. gada 18., 24. oktobrī un 1. novembrī

Mācību laiks: plkst. 9.30 – 16.30

Mērķa auditorija: bērnu aprūpes iestāžu vadītāji un vietnieki, bērnu aprūpes iestāžu sociālie darbinieki, sociālie audzinātāji. Sociālie rehabilitētāji un sociālie pedagogi bērnu aprūpes iestādēs.

Programmas mērķis: pilnveidot bērnu aprūpes iestāžu vadītāju un sociālo darbinieku zināšanas par ģimeniskas vides nodrošināšanu bērnu aprūpes institūcijā un bērnu sagatavošanu un atbalsta sniegšanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Tēmas

- Bērnu sagatavošanas patstāvīgai dzīvei psiholoģiskie aspekti.
- Bērnu aprūpes iestādes loma bērna tiesību uz ģimenisku vidi nodrošināšanā:

  • Bērna tiesību uz saskarsmi ar ģimenes locekļiem nodrošināšana aprūpes iestādē - problēmas un risinājumi.

- Bērnu sagatavošana patstāvīgai dzīvei un atbalsts pēc ārpusģimenes aprūpes:

  • Starpinstitucionālās sadarbības nozīme, veicinot ģimenes atkalapvienošanos vai alternatīvās aprūpes (audžuģimene, aizbildnība) nodrošināšanu bez vecāku gādības palikušam bērnam.
  • Pašvaldības sociālā dienesta pienākumi un uzdevumi atbalsta sniegšanā.
  • Ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzēja kompetence un resursi darbā ar bērniem, jauniešiem un ģimeni.
  • Bērnu aprūpes iestādes stipro un vājo pušu identificēšana bērna tiesību uz ģimenisku vidi nodrošināšanā.
  • Mērķtiecīgs darbs bērna sagatavošanā, labās prakses piemēri, lai veicinātu bērna patstāvību un nostiprinātu dzīves un sociālās prasmes.

Mācību noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību. Lai saņemtu apliecību, jāapmeklē visas mācību dienas. 

Vietu skaits ir ierobežots! Pieteikšanās tikai elektroniski! Lūdzam informēt par savu līdzdalību mācībās aizpildot zemāk esošo pieteikuma anketu, obligāti norādot:

  1. Vārdu, uzvārdu
  2. Pašvaldību un iestādes nosaukumu
  3. Ieņemamo amatu
  4. Personīgo kontaktinformāciju (mob. tālr. numuru un e-pastu) 

Vairāk informācijas LPMC pa tālruņiem: 67551217, 67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv   Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039

Atpakaļ uz: Sākums

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3
04
05
06
07
8 9
10 11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31