14.03.2019

Individuālais izglītības programmas apguves plāns. Izstrāde un īstenošana skolā. 14.martā

Mācību datums: 14.03.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

INDIVIDUĀLAIS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS APGUVES PLĀNS. IZSTRĀDE UN ĪSTENOŠANA SKOLĀ

Darbs ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības
    
12 stundu A līmeņa programma, saskaņota ar IZM 17.10.2012. Lēmums Nr. – 300.
 
Mērķis: vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidošanai darbā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām, kuri iekļauti vispārizglītojošā klasē.


Tēmas:

  • Normatīvais regulējums LR tiesību aktos par individuāla izglītības programma apguves plāna izstrādi: LR likumos, Ministru kabineta noteikumos, izglītības programmās.
  • Speciālo izglītības programmu veidi un to īstenošanas nosacījumi: novitātes speciālajā izglītībā, speciālo vajadzību veidi un pedagoģiskās palīdzības plānošana skolēniem ar speciālām vajadzībām.
  • Atbalsta komandas darbs skolā un atbalsta personāla uzdevumi individuālā izglītības plāna izstrādē: speciālā pedagoga, psihologa, logopēda un citu atbalsta komandas speciālistu uzdevumi atbalsta sniegšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām, pedagoģiskā personāla sadarbības modelis un līdzdalība individuālo plānu izstrādē un īstenošanā.
  • Individuālā izglītības plāna izveides soļi: informācijas apkopošana, izvērtēšana un darbības virziena noteikšana; plāna izstrāde un īstenošana.
  • Individuālā izglītības plāna izvērtēšana: attīstības dinamikas karšu un kritēriju izstrāde; plāna izvērtēšanā iesaistīto personu darba izvērtējums; sadarbība ar skolēna vecākiem; turpmāko atbalsta pasākumu plānošana.

Nodarbības vadīs: Iveta Mantromoviča, Mag.paed., Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļa, Vispārizglītojošo skolu speciāliste.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un siltas pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš.

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Sākums

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3
04
5 6
7 8 9
10
11 12 13
14
15
16
17
18
19 20
21
22
23
24
25
26 27
28
29
30
31