12.03.2019

Pedagogu darbības loma vērtībizglītībā jeb sevis iepazīšana un pašapziņas veidošana saskaņā ar tikumiskajām vērtībām. 12.martā

Mācību datums: 12.03.2019

Mērķa auditorija: direktoru vietnieki audzināšanas darbā, klašu audzinātāji, mācību priekšmetu skolotāji

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

12 stundu A līmeņa izglītības programma

Moto: “Dari, rīkojies tā, lai tava rīcība varētu kļūt par likumu visiem.” (I.Kants)

Tēmas:
1. Jēdziena identitāte aktuālā daudzveidība savu vērtību apzināšanas kontekstā.

 • Kā būt solidāram un savaldīgam, nezaudējot savu identitāti?
 • godīgums, gudrība un sapratne izkopj manu prātu un izdaiļo dvēseli?
 • Drosme un atbildība - tavas pašapziņas rādītājs.
 • Kāpēc - centība un mērenība ir stipra cilvēka raksturotāja?
 • Taisnīguma, līdzcietības un laipnības nepieciešamība savstarpējā komunikācijā.
 • Kāpēc aktualizēt 12 tikumiskās vērtības?

2.  Tradicionālo vērtību nezūdamība mūsdienu mainīgajā laikmetā.

 • Kas nosaka manu vērtību gradāciju?
 • Kur meklēt patiesās dzīves gudrības?

3.  Tikumisko vērtību aktualitāte brīvas un atbildīgas personības veidošanās procesā.

 • Kuri ir nerakstītie likumi, pēc kuriem tu dzīvo?
 • Vai vērts ieklausīties dažādu dzīves baušļu gudrībās?
 • Kā labāk dzīvot?

Pamatojoties uz MK 15.07.2016. noteikumiem Nr.480 ieteikumiem, mēs piedāvājam interaktīvas un uz kompetencēm balstītas mācību metodes, kuras attīsta skolēnos prasmi strādāt patstāvīgi, radoši un kritiski, izvērtējot savus sasniegumus. Apmeklējot mūsu vadītos kursus, dalībniekiem, praktiski darbojoties, tiks doti ieteikumi, kā klases stundās, sadarbībā ar vecākiem un jebkurā mācību priekšmetu stundā diskutēt ar skolēniem par dzīves vērtībām un meklēt atbildes uz jautājumu, kā dzīvot labākā sabiedrībā, izkopjot savas tikumiskās vērtības.

Lai iegūto informāciju varētu izmantot praktiskā darbā, kursanti saņems izdales materiālus un norādes uz resursiem, kurus izmantot darbā ar skolēniem.

Lektores:

 • Mag.paed. Daiga Muižule, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas latviešu valodas, literatūras, ētikas un lietišķas etiķetes skolotāja;
 • Mag.paed. Sigita Stefana, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktora vietniece audzināšanas darbā.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 7.,14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.
Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību.
LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Sākums

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

February 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
 
01
2 3
4 5
06
7
08
9 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28