Supervīziju cikls bāriņtiesu darbiniekiem (I.Naguraviča). No 29.marta

Mācību datums: 29.03.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 166.98 €

Supervīzijas cikla norises datumi:

29.martā, 10.maijā, 7.jūnijā, 13.septembrī, 18.oktobrī, 15.novembrī un 13.decembrī.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 13.30

Supervīzijas mērķis ir risināt jautājumus, kas skar ārpus ģimenes augoša bērna problemātiku. Pievērsīsim uzmanību jautājumiem, kas skar potenciālo audžuģimeņu, aizbildņu un potenciālo adoptētāju izvērtēšanas procesu. Akcentēsim jautājumus, kuri ir būtiski, pieņemot lēmumus par bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpes formās. Pieredzes dalīšanās, kad lēmuma pieņemšanas process balstīts uz bērna vajadzību apmierināšanu. Aplūkosim tēmu par komandas darba izveidi, iekļaujot ne tikai institūcijas, bet arī bioloģiskos vecākus un audžuģimenes, lielākie izaicinājumi un ar tiem saistītās grūtības. Pārskatīsim būtiskus jautājumus, kas skar piesaistes un zaudējuma jautājumus, kā tas ietekmē bērna vispārējo attīstību.

Supervīzijas pamatā ir mācīties no otra pieredzes, pilnveidojot savu profesionalitāti un attīstot savas empātijas spējas, veidosim dialogu, sniegsim atgriezenisko saiti un paplašināsim savu profesionālo perspektīvu.

Supervīzija ir radošs process, kurā mēs katrs ieliekam kaut ko no sevis, kas paver jaunu skatu un iespējas uzdrošināties.

Norises laiks: plkst. 10.00 – 13.30. Kopā 7 reizes, katra 3,5 stundas.

Supervizors:  Ilze Naguravica, Mag. psych., psiholoģe, supervizore, ilgstoša profesionāla pieredze supervīziju vadīšanā dažādām grupām un individuāli. Pieredze individuālā, pāru, ģimeņu konsultēšanā un personības pašizaugsmes, pašattīstības grupu vadīšanā.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 13.30, Rīgā, Biķernieku ielā 4.
Jābrauc ar 14., 17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Supervīzijas dalībnieki saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa par vienu dienu: EUR 23,00 + PVN. Kopā ar PVN - EUR 27.83.
Dalības maksa kopā ar PVN - EUR 194,81.

Samaksā iekļautas pusdienas un materiāli.
    
Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts Nr.LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X.
    
Lūgums, ja maksa par kursiem tiek veikta ar pārskaitījumu, tajā minēt pilnu rēķina numuru un ierodoties mācību centrā uzrādīt pārskaitījuma kopiju.
    
Lūdzam iepriekš pieteikt savu līdzdalību.
LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Sākums