11.03.2019

Tikumisko vērtību aktualizēšana literatūras stundās pamatskolā un vidusskolā. 11.martā

Mācību datums: 11.03.2019

Mērķa auditorija: literatūras skolotāji, klašu audzinātāji un citi interesenti

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

12 stundu A līmeņa izglītības programma

Tēmas:

 • Kultūras kanons - atbildība par savas tautas klasiskajām vērtībām.
 • Godīgums kā cilvēku augstākās vērtības izpausme literārajos darbos.
 • Mudinājums uz sapratni un līdzcilvēku pieņemšanu, iepazīstot kultūras kanonā iekļautos literāros darbus.
 • Solidaritāte- ierosme radošai lomu spēlei literatūras stundās.
 • Latviešu autoru dzejā paustā dzīvesgudrība - mērenība.
 • Taisnīguma uzvara pār ļauno literārajās pasakās.
 • Mīlestība un savaldība - sajūtas dzejā.
 • Līdzcietība kā viena no augstākajām tikumiskajām vērtībām latviešu autoru darbos.
 • Izredzēto gudrība saprast Raini.
 • Centība kā iedvesma, mācoties par stipru cilvēku izaugsmes ceļu.
 • Iedvesma drosmei radošai darbībai literatūras stundās.
 • Kultūras un politikas atspoguļojums literatūrā, laipnība savstarpējā komunikācijā.

Par pamatu ņemot Kultūras kanonā minētās vērtības, izstrādātas literatūras stundas, saskaņā ar 12 audzināšanas darba vadlīnijās minētajām tikumiskajām vērtībām. Ir izveidots literārais kalendārs, kurā  katrā mēnesī tiek piedāvāta viena no vērtībām. Tās ieteicams apgūt, izmantojot kādu no latviešu autora darbiem, kas atzīts Kultūras kanonā. Izmantota skolēniem piedāvātā tālmācības interneta vietne www.classcisk.com, kurā jaunieši strādā patstāvīgi pēc skolotāju sagatavotiem materiāliem.

Kursos lektores sniegs padziļinātu izpratni par tikumisko vērtību un personisko emociju izpausmes nozīmību ne tikai mūsdienīgi un radoši analizējot literāros darbus, bet arī iesaistot darba procesā klātesošos.

Jauniešu identitāte ir jānostiprina, veidojot piederības izjūtu savai valstij, lai viņi, balstoties uz savas tautas pamatvērtībām, būtu stipri arī ārpus Latvijas. Lektoru mērķis ir nākotnē redzēt inteliģentus, savu ģimeni, līdzcilvēkus un valsti mīlošus pilsoņus, kuri ar iegūto dzīves gudrību un zināšanām nepazudīs pasaulē.

Tiks piedāvāti 12 literatūras stundās izmantojamie izdales materiāli gan papīra formātā, gan arī norādot dažādus interaktīvus rīkus, akcentējot tikumiskās vērtības konkrētā literārā darbā.

Skatīt video pieteikumu (izmantot skaņu):

https://www.youtube.com/watch?v=m5NkLmabIOw&feature=youtu.be

Lektores:

 • Mag.paed. Daiga Muižule, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas latviešu valodas, literatūras, ētikas un lietišķas etiķetes skolotāja;
 • Mag.paed. Sigita Stefana, Liepājas Raiņa 6.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktora vietniece audzināšanas darbā.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00.

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa: EUR 30.00 + PVN. Kopā EUR 36,30.
Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.
    
Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.
    
Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību.
LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Sākums

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

February 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
 
01
2 3
4 5
06
7
08
9 10
11
12
13
14
15
16 17
18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28