Kompetenču pieejā īstenots mācību process pirmsskolā. 36 stundu programma no 3.janvāra

Mācību datums: 03.01.2020

Mērķa auditorija: vadītājas vietnieces izglītības jomā, pirmsskolas pedagogi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 108.90 €

Kompetenču pieejā īstenots mācību process pirmsskolā

36 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

Programmas norise plānota 3 dienās: 3., 17. un 24. janvārī.

Ieskats kompetenču pieejā balstīta mācību satura plānošanā pirmsskolā (1. daļa). 3. janvārī

Tēmas:

 • ­ Kompetenču pieeja izglītībā.
 • Pamatkompetences, caurviju kompetences, vērtības -  kā vienots veselums mācību un audzināšanas procesā.
 • Efektīvas mācīšanās kritēriji.
 • Sasniedzamo rezultātu plānošana, mērķa aktualitāte bērnam, skolotājam.
 • Mācīšanās veidi un mācīšanās situācijas - bērna darbība, pedagoga darbība.
 • Aktīva mācību vide pirmsskolā – vide, kas liecina par mācīšanos.

Ieskats kompetenču pieejā balstītā mācību procesā pirmsskolā (2. daļa). 17.janvārī

Tēmas:

 • Mācīšanās iedziļinoties:
  • sasniedzamais rezultāts,
  • jēgpilni uzdevumi,
  • atgriezeniskā saite,
  • domāt par mācīšanos.
 • Zināšanu konstruēšanas process bērnu brīvajā un organizētajā rotaļu darbībā.
 • Pētnieciskās darbības soļi, aktīva/pasīva mācīšanās.
 • Vērtēšanas process pirmsskolā - summatīvā, formatīvā vērtēšana.
 • Lielā ziņa, ideja. Uz sasniedzamo rezultātu orientētas plānošanas priekšrocības.

Kompetences jēdziena izpratne un caurviju prasmju apguve pirmsskolā (3. daļa). 24.janvārī

Tēmas:

 • ­ Sasniedzamie rezultāti caurviju prasmju apguvē pirmsskolā.
 • Stratēģijas un metodes kompetences veidošanai pirmsskolā. 
 • Domāšanas un radošuma caurviju prasmes.
 • Sadarbības un līdzdalības caurviju prasmes.
 • Pašizziņas un pašvadības caurviju prasmes.
 • Digitālā un mēdiju caurviju prasme.
 • Caurviju prasmju vērtēšanas pamati.

Pasniedzēja: Inita IRBE, Izglītības zinātņu maģistre, kompetenču izglītības eksperte, ieguvusi pamatizglītību pirmsskolas izglītībā. Apgūta pedagoģiskā pieredze, strādājot par pirmsskolas skolotāju un pirmsskolas iestādes metodiķi, kā arī sākumskolas skolotāju. Darbā sākumskolā piedalījusies integrētā mācību līdzekļa „Ar gudru ziņu” aprobācijā. Veikusi pētījumus par integrētā mācību satura ietekmi uz bērnu sociālo un izziņas aktivitāti. Viena no autorēm mācību līdzekļu komplektam pirmsskolai „Mana grāmatiņa”.
Nodarbību sākums: plkst. 10.00.

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 90.00 EUR + PVN (cena ar PVN 108.90 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.
Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Projekta kopsavilkums

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Janvāris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2
03
4 5
06
07
8 9
10
11 12
13 14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31