Administratīvo pārkāpumu lietvedība. 22.februārī

Mācību datums: 22.02.2019

Mērķa auditorija: pašvaldību darbinieki (pašvaldības policija, administratīvās komisijas, īres valde, būvvalde u.c. kontroles institūcijas), kuriem ir tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas.

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Mērķis: sniegt mācību dalībniekiem praksē noderīgu informāciju par administratīvo pārkāpumu lietvedību, galvenokārt balstoties uz administratīvo tiesu praksi, risināt praksē radušos problēmjautājumus. kā arī pilnveidot dalībnieku izpratni par cietušā vietu un lomu minētajās lietās, par īpatnībām lietā, kurās pārkāpējs ir nepilngadīgais, un par gadījumiem, kad var un nevar/ vajag un nevajag  sastādīt protokolu u tml.

Mācību tēmas:

 • Neliels ieskats Administratīvo sodu procesa likuma tapšanā.
 • Administratīvo pārkāpumu lietu tiesiskā daba. Vispārīgie noteikumi.
 • Procesuālās garantijas.
 • Administratīvā pārkāpuma sastāvs. Subjekta noteikšanas problemātika.
 • Administratīvās atbildības noilgums.
 • Zaudējumu atlīdzināšana.
 • Lietvedības uzsākšana. Apstākļi, kas nepieļauj lietvedību.
 • Pierādījumi. Pierādīšanas līdzekļi.
 • Protokols. Būtiski trūkumi.
 • Lietas dalībnieki. Aizstāvība. Pārstāvība.
 • Lietas sagatavošana izskatīšanai. Lietas izskatīšana.
 • Lēmums. Lēmuma pārsūdzēšana augstākā iestādē.
 • Pārkvalifikācijas jautājumi.
 • Nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas.
 • Lietas izskatīšanas īpatnības rajona tiesā un apelācijas instances tiesā.
 • Lietas, kurās pie atbildības saucamā personu un cietušais ir nepilngadīgs.
 • Administratīvā soda uzlikšana (soda veidi, apstākļi, kas jāņem vērā, nosakot sodu, vienlīdzības princips u.c.).

Lektore - Inga PUTRA, Dobeles rajona tiesas tiesnese.

!!!Lai seminārs būtu maksimāli noderīgs, lūgums jau iepriekš uz e-pastu lpmc@lpmc.lv  sūtīt jautājumus par tiesību normu piemērošanu, kā arī lūdzam precīzi aprakstīt lietas faktiskos apstākļus un citēt piemērojamās tiesību normas.

!!! Seminārs nav paredzēts interesentiem, kas jau apmeklējuši Ingas Putras vadītos seminārus par lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un grozījumiem Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas stājās spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 - 14.30, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai "Struktoru iela".  
    
Semināra dalībnieki saņems "Latvijas Pašvaldību mācību centra" apliecību.

Dalības maksa: Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.
   
Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam iepriekš pieteikt savu līdzdalību.  

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Aktualitātes

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

June 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3
04
05
06
07
8 9
10
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
21 22 23
24
25
26
27
28
29 30