Supervīzijas cikls sociālajiem darbiniekiem. No 7.maija

Mācību datums: 06.05.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 151.25 €

Supervīziju norise plānota: 2019. gada 7.maijā, 4.jūnijā, 23.augustā, 7.septembrī, 15.oktobrī (datums tiks precizēts) plkst. 10.00 - 13.30

Grupas supervīzijas pakalpojuma mērķi: Uzlabot sociālo darbinieku profesionālo kompetenci un sniegt viņiem psiholoģisko atbalstu, lai paaugstinātu darba kvalitāti un uzlabotu saskarsmes prasmes ar klientiem, tādējādi mazinot darbinieku izdegšanas risku.

Norises laiks: 10.00 – 13.30.

Supervizors: Daina Vanaga, sertificēta supervizore.

Uzdevumi:

  • Supervīzijās veikt sociālo darbinieku profesionālās darbības analīzi un izvērtēšanu, kas vērsta uz profesionālo vērtību, attieksmju un uzvedības apzināšanos un izvērtēšanu profesionālās izaugsmes un riska profilakses nolūkos, kā rezultātā tiks uzlabota sociālo darbinieku darba kvalitāte;
  • Sniegt iespēju sociālajiem darbiniekiem praktiski analizēt konkrētus, individuālus gadījumus, problēmsituācijas darbā ar klientiem un dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem, veicot profesionālu un kvalitatīvu savas darbības analīzi un izvērtēšanu;
  • Supervīzijās sniegt atbalstošu un izglītojošu darbu sociālajiem darbiniekiem, sniedzot iespēju darbiniekiem analizēt esošās un apgūt jaunas metodes un pieejas darbā ar klientu;
  • Sekmēt un uzlabot sociālo darbinieku saskarsmes prasmes ar klientiem;
  • Stiprināt sociālo darbinieku sadarbību un uzlabot attiecības ar kolēģiem un uzlabot sociālo darbinieku darbu starpprofesionālā un starpinstitucionālā komandā;
  • Sniegt emocionālu atbalstu sociālajiem darbiniekiem un dot iespēju sociālajiem darbiniekiem identificēt savus pastāvošos resursus (veicot pašizziņas treniņus) un atbalsta sistēmu izdegšanas prevencei.

Supervīziju laikā tiks izmantotas šādas supervīzijas metodes: individuālā atbalsta sniegšana; pašizziņa; individuālo gadījumu analīze, personāla un organizatorisko aspektu analīze; problēmsituāciju analīze.

Supervīzijās izmantotās metodes tiks balstītas šādās pieejās: sistēmiskā un geštaltorientētā.

Supervizors: Daina Vanaga, sertificēta supervizore.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 13.30, Rīgā, Biķernieku ielā 4.
Jābrauc ar 14., 17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Supervīzijas dalībnieki saņem Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa par vienu dienu: EUR 25,00 + PVN. Kopā ar PVN - EUR 30.25.

Dalības maksa kopā ar PVN - EUR 151,25.

Samaksā iekļautas pusdienas un materiāli.
    
Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts Nr.LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X.
    
Lūgums, ja maksa par kursiem tiek veikta ar pārskaitījumu, tajā minēt pilnu rēķina numuru un ierodoties mācību centrā uzrādīt pārskaitījuma kopiju.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību supervīzijās:

  • aizpildot pieteikuma anketu;  
  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
  • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Projekti

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Decembris 2019
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
02
03
04
05
06
7 8
9
10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31