Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu zināšanu pilnveide VPD un IeVP darbiniekiem. Rīgā no 14.jūnija

Mācību datums: 14.06.2018

Mērķa auditorija: Valsts probācijas dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbinieki

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

Bezmaksas 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu
speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 

Valsts probācijas dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un sociālās korekcijas izglītības iestāžu darbiniekiem

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga.

Izglītības programmas norise plānota 3 dienās: 14., 20., 26. jūnijā.

Nodarbību laiks: 9.30 – 16.30

Tēmas:

o    Kā palīdzēt bērnam krīzes situācijā.

o    Cieņpilna saskarsme ar pusaudžiem.

o    Problēmas un labā prakse bērna tiesību un interešu nodrošināšanā soda izpildē un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanā.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts)

Izglītības programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Pieteikšanās uz mācībām:

  • pildot zemāk esošo pieteikuma anketu.

Vairāk informācijas LPMC pa tālruņiem: 67551217, 67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv
Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 9.2.1.3/16/I/001
“Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē"

Atpakaļ uz: Projektu rokasgrāmatas

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

August 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
02
03
4 5
6 7 8
09
10
11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25 26
27
28
29
30
31