Mācības un semināri Atrodi sev piemērotākās mācības vai seminārus

23.08.2019

Pirmsskolas izglītības iestādes darba plānošana un vadīšana. Dokumentācija pirmsskolā. 23.augusts

Mācību datums: 23.08.2019

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Skatīt vairāk

23.08.2019

Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībai kompetenču pieejas kontekstā. 23.augustā

Mācību datums: 23.08.2019

Mērķa auditorija: pirmsskolas pedagogi, metodiķi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Skatīt vairāk

23.08.2019

Tiranizēšana (mobings) skolas vidē un tās iespējamie risinājumi. 23.augustā

Mācību datums: 23.08.2019

Mērķa auditorija: izglītības iestāžu pedagogi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Skatīt vairāk

no 23.08

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 24 stundu zināšanu pilnveide tiesnešiem un advokātiem. No 23.augusta

Mācību datums: 23.08.2019

Mērķa auditorija: tiesneši un advokāti, kuri jau iepriekš ir noklausījušies profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā 40 akadēmisko stundu apmērā

Sākums: 09:30

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Skatīt vairāk

no 23.08

Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide pašvaldību speciālistiem. Daugavpilī no 23.augusta

Mācību datums: 23.08.2019

Mērķa auditorija: Mērķauditorija precizēta programmas aprakstā

Sākums: 09:00

Norises vieta: Muzeja iela 10, Daugavpils pilsēta

Skatīt vairāk