Mācības un semināri Atrodi sev piemērotākās mācības vai seminārus

no 19.06

Motivējošā intervēšana sociālajā darbā. 19.jūnijā

Mācību datums: 19.06.2019

Sākums: 09:30

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 43.56 €

Skatīt vairāk

19.06.2019

Bērnu stājas veidošana sporta un interešu izglītības nodarbībās. 19.jūnijā

Mācību datums: 19.06.2019

Mērķa auditorija: pedagogi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Skatīt vairāk

19.06.2019

Drāmas metodes izmantošana dažādu mācību priekšmetu stundās. 19.jūnijā

Mācību datums: 19.06.2019

Mērķa auditorija: visu izglītības pakāpju vispārējās, speciālās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pedagogi, izglītības procesa koordinatori un metodiķi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Skatīt vairāk

20.06.2019

Bērnu lasītprasmes apguves veicināšana rotaļnodarbībās pirmsskolā. 20.jūnijā

Mācību datums: 20.06.2019

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi un metodiķi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Pieteikties Skatīt vairāk

20.06.2019

Muzikālās darbības integrācija pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu ikdienā un rotaļnodarbībās, atbilstoši kompetenču pieejai. 2.daļa. 20.jūnijā

Mācību datums: 20.06.2019

Mērķa auditorija: pirmsskolas un sākumskolas pedagogi

Sākums: 10:00

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Pieteikties Skatīt vairāk