Bāriņtiesas vadība un organizācija. Akreditētā izglītības programma no 13.oktobra

Mācību datums: 13.10.2020

Mērķa auditorija: pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 675.00 €

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs”

organizē 192 stundu akreditētu (Nr. AI 12249) profesionālās pilnveides izglītības programmu (saskaņota ar VBTAI 27.02.2015., lēmums Nr. 1-8/465)

BĀRIŅTIESAS VADĪBA UN ORGANIZĀCIJA

Programmas akreditācijas numurs: AI 8828

Mācību ilgums - 25 dienas. Mācību norise plānota:

    • 2020. gada 13., 14., 15., 27., 28., 29. oktobrī,
    • 2020. gada 10., 11., 12., 24., 25., 26. novembrī,
    • 2020. gada 8., 9., 10. decembrī,
    • 2021. gada 5., 6., 7., 19., 20., 21. janvārī;
    • 2021. gada 3., 4., 17., 18. februārī.

Mērķa auditorija: pašvaldību bāriņtiesu priekšsēdētāji un vietnieki, bāriņtiesu locekļi.

Mācību tēmas:

 • Bāriņtiesas funkcijas un darba organizācija.
 • Lietvedības pamati. Dokumentu sagatavošanas un noformēšanas noteikumi. Arhīvs.
 • Bāriņtiesas sēžu organizēšana, lietas dalībnieki, sēdes gaita, protokols.
 • Bērna aizgādības tiesības, to pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana. Vecāku un bērnu personiskās un mantiskās attiecības.
 • Riska faktoru novērtēšanas kritēriji ģimenēs, kurās nav pietiekami nodrošināti apstākļi bērna audzināšanai un attīstībai.
 • Aizbildnība un aizgādnība. Adopcija.
 • Audžuģimenes, bērna ievietošana audžuģimenēs.
 • Bērna ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē pamatprincipi.
 • Sociālās garantijas bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam.
 • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes:
 • Starpinstitūciju sadarbība, ja notikusi vardarbība:
 • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi:
 • Lietu tiesības. Saistību tiesības.
 • Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana.
 • Mantojuma tiesības; (palīdzība mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzība.
 • Civilprocesa pamati, civilās tiesvedības vispārīgie pamatnoteikumi.
 • Civilstāvokļa akti. Publiskās runas pamatprincipi.
 • Saskarsmes veidošanas pamatprincipi atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām:
 • Mediācija – viens no domstarpību risināšanas veidiem.
 • NPAIS izmantošanas nozīme starpinstitūciju komandas darbā.
 • Noslēguma pārbaudījums.

Informācijas avoti patstāvīgai normatīvo aktu un metodisko materiālu izpētei.

!!! Mācību dalībniekiem, ierodoties uz mācībām, līdzi jāņem pases un izglītības dokumenta kopijas, kā arī sertifikāti un apliecības par profesionālo pilnveidi.

Mācību dalībnieki, kuri veiksmīgi nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu, saņem  apliecību par profesionālās pilnveides izglītību. 

Dalības maksa klātienes mācībās: EUR 27.00 dienā, kopā par kursu EUR 675.00

Dalības maksa tiešsaistes mācībās: EUR 27.00 dienā, kopā par kursu EUR 675.00.

Mācību ilgums 25 dienas.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Mācības

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Novembris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
02
03
04
05
06
7 8
09
10
11
12
13
14 15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29
30