Bērnu tiesību aizsardzība. 24 stundu zināšanu pilnveides programma no 6.marta

Mācību datums: 06.03.2019

Mērķa auditorija: precizēts mācību aprakstā

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 90.75 €

24 stundu zināšanu pilnveides izglītības programma

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Mācības paredzētas mērķauditorijai, kuri jau iepriekš ir noklausījušies 40 stundu Bērnu tiesību aizsardzības programmu.   

Norises vieta: Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Biķernieku ielā 4, Rīgā.
    
Norises laiks: 2019. gada 6., 15. un 22. martā.

Nodarbību sākums: 9.30

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Speciālists, kas apguvis šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto izglītības programmu apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem pilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu - 24 akadēmiskās stundas (minēto noteikumu 5.punkts).
 
Saskaņā ar šo apstiprināto mācību programmu speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā var apgūt:

  • bāriņtiesas priekšsēdētāji, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieki un bāriņtiesas locekļi;
  • izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki audzināšanas darbā;
  • pašvaldības policijas darbinieki, kuri strādā ar bērniem un ģimenēm;
  • jebkuras citas personas (izņemot psihologus), ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu (it īpaši administratīvo aktu), faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Programmas tēmas:

- Aktualitātes starpinstitūciju sadarbībā bērnu tiesību aizsardzības jomā:

  • Problēmas un labā prakse vardarbības pret bērnu atpazīšanā un palīdzības sniegšanā cietušajam bērnam.
  • Aktualitātes un labā prakse starpinstitūciju sadarbībā, nodrošinot bērna vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.

- Bērnu ar īpašām vajadzībām tiesību nodrošināšana.

- Konfliktu risināšanas iespējas saskarsmē ar pusaudžiem.

Mācību maksa: 75.00 EUR + PVN (cena ar PVN 90.75 EUR, 30.25 dienā).

Mācību norise: 3 dienas.

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Pēc programmas noklausīšanās mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību

Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš:

  • aizpildot pieteikuma anketu;  
  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
  • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Mācības

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

August 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
02
3 4
5
06
07
8
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31