Bērnu tiesību aizsardzība. Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveide tiesnešiem un advokātiem. No 31.jūlija

Mācību datums: 31.07.2020

Mērķa auditorija: tiesneši

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju

Latvijas Pašvaldību mācību centrs organizē

Bezmaksas 40 stundu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu tiesnešiem

BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBA

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Izglītības programmas norise plānota 5 dienās: 2020. gada 31. jūlijā, 15., 16. septembrī, 22. un 23. septembrī.

Nodarbību laiks: 09.30 – 16.30

Tēmas un papildus informācija:

  • Bērna tiesību un interešu prioritātes nodrošināšana tiesībsargājošo institūciju darbā.

Mērķauditorija: tiesneši.

Mācību programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173. (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”: Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts un pašvaldību institūciju speciālisti, kuri izskata lietas, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību (turpmāk - speciālists), apgūst speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, un šo zināšanu saturu. Lai iegūtu speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, speciālists apgūst mācību programmu 40 akadēmisko stundu apjomā.

Izglītības programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Lūgums pieteikties uz mācībām, ja Jūs varēsit APMEKLĒT VISAS 5 NODARBĪBAS.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās aizpildot zemāk esošu pieteikuma anketu (nospiest uz pogas "pieteikties mācībām").

Vairāk informācijas LPMC pa tālruņiem: 67551217, 67552252, e-pasts: lpmc@lpmc.lv
Adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Eiropas Savienības fonda projekts Nr. 9.2.1.3/16/I/001
“Atb
alsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē

Atpakaļ uz: Mācības