01.10.2020

Izglītības iestādes saimnieciskā darba organizācija un vadība. 1.oktobrī

Mācību datums: 01.10.2020

Mērķa auditorija: izglītības iestāžu vadītāju vietnieki saimnieciskā darbā, iesācēji, kas veic saimniecisko darbu budžeta iestādēs

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Tēmas:

1.    Saimnieciskā darba organizācija:

 • normatīvā bāze;
 • saimnieciskā darba lietvedības organizācija.

2.    Attaisnojuma dokumenti un to reģistrācija.
3.    Saimniecisko līgumu reģistrācija.
4.    Ēdināšanas organizēšana:

 • ēdināšanas organizācijas dokumenti;
 • pārtikas produktu uzskaite un norakstīšana.

5.    Pamatlīdzekļu uzskaite un norakstīšana.
6.    Inventāra uzskaite un norakstīšana.
7.    Mīkstā inventāra uzskaite un norakstīšana.
8.    Kancelejas piederumu uzskaite un norakstīšana.
9.    Saimniecības preču uzskaite un norakstīšana.
10.  Medikamentu un pārsiešanas materiālu uzskaite un norakstīšana.
11.  Kurināmā, degvielas, smērvielu uzskaite un norakstīšana.
12.  Mašīnu un iekārtu rezerves daļu uzskaite un norakstīšana.
13.  Bibliotēkas fonda uzskaite.
14.  Inventarizācijas veikšana.
15.  Telpu iznomāšana:

 • normatīvā bāze, līgumu slēgšanas kārtība, nomas maksas noteikšanas kārtība;
 • sporta zāļu noslogotības uzskaite;
 • baseinu uzturēšana.
 • viesnīcu uzturēšana.

16.  Nometņu organizēšana.
17.  Ziedojumi un dāvinājumi: saņemšana, dokumentācija un uzskaite.
18.  Maksas pakalpojumi, to uzskaite.
19.  Publiskā iepirkuma procedūras galvenie principi.

Pasniedzēja: Anna Zālīte, Mag. oec., RD IKSD Audita un revīzijas nodaļas vadītāja.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00.

Norises vieta: Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Kursa dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95UNLA0034106573100, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Mācības