22.10.2019

Jaunākā tiesu prakse Darba tiesībās. 22.oktobrī

Mācību datums: 22.10.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 30.25 €

Lekcija plānota trīs daļās par dažādiem aktuāliem darba tiesisko attiecību jautājumiem, aplūkojot jaunāko Latvijas tiesu praksi, tostarp, Augstākās tiesas judikatūru darba tiesību jomā, kā arī pieminot Eiropas Savienības tiesas nolēmumus minētajos jautājumos un tajos paustās atziņas.
Ņemot vērā, ka Augstākā tiesa 2018.gadā tiesu prakses apkopojumā “Tiesu prakses apkopojums darba lietās” apkopojusi tiesu praksi darba tiesību jautājumos par laika periodu no 2012.gada līdz 2017.gadam, prezentācijā likts uzsvars uz spriedumiem, kas tapuši laika posmā pēc minētā perioda, t. i., no 2017.gada.
Pirmajā daļā plānots aplūkot darba tiesisko attiecību apturēšanu, darba devējam darbinieku atstādinot no amata, darba devēja uzteikumu darbiniekam, kā arī darbinieka darba tiesisko attiecību uzteikumu, apskatot reālus piemērus un problēmas no tiesu prakses, kā arī aplūkojot tiesu veiktos secinājumus konkrētajās strīdus situācijās.
Otrajā daļā aplūkoti mobinga un atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumi darba tiesiskajās attiecībās, norādot uz mobinga izpausmes veidiem darba vietā, kā arī uz atšķirīgas attieksmes pārkāpuma piemēriem tiesu praksē un minēto pārkāpumu konstatēšanas sekām darba devējam.
Trešajā daļā aplūkots darba devēja kompensāciju izmaksāšanas pienākums darbiniekam darba tiesisko attiecību ietvaros, īpašu uzmanību pievēršot kompensācijai par darba piespiedu kavējumu un par neizmantoto atvaļinājumu.

Mācību tēmas:

1.    Darba tiesisko attiecību apturēšana un izbeigšana

 • Darbinieka atstādināšana no darba devēja puses
 • Darba devēja darba tiesisko attiecību uzteikums
 • Darbinieka darba tiesisko attiecību uzteikums

2.    Mobings un atšķirīga attieksme darba vietā

 • Mobinga izpausmes veidi
 • Atšķirīga attieksme darba vietā
 • Mobinga un atšķirīgas attieksmes pārkāpumu konstatēšanas sekas darba devējam

3.    Darba devēja kompensāciju izmaksāšanas pienākums darba tiesiskajās attiecībās

 • Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
 • Kompensācija par darba piespiedu kavējumu

4.    Jautājumi, diskusija

Mācības vadīs: Stella Kaprāne, zvērinātu advokātu biroja “Azanda & Associates” jurista palīgs, LU juridiskās fakultātes maģistrante.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 - 14.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai "Struktoru iela".  

Semināra dalībnieki saņems "Latvijas Pašvaldību mācību centra" apliecību.

Dalības maksa: Dalības maksa: 25.00 EUR + PVN (cena ar PVN 30.25 EUR).

Samaksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Mācības

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Septembris 2019
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
2 3
04
5
06
7 8
9 10
11
12
13
14 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28 29
30