Korupcijas riski un to novēršanas pasākumi publiskas personas institūcijā – bāriņtiesā un sociālā dienestā. 10.maijā

Mācību datums: 09.05.2019

Mērķa auditorija: pašvaldību vadītāji, juristi, iepirkumu speciālisti, bāriņtiesu un sociālo dienestu darbinieki

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde.

Tēmas:

  • Korupcija, korupcijas krimināltiesiskie aspekti. Interešu konflikta novēršanas tiesiskie aspekti.
  • Pašvaldības funkciju un uzdevumu analīze, iekšējā kontrole sistēmas izveidošana.
  • Iespējamie korupcijas riski pašvaldības institūcijās un to novēršanas pretkorupcijas pasākumi.
  • Profesionālā ētika pretkorupcijas kontekstā. Ētikas kodekss, ētikas komisija. Dāvanas un ziedojumi.
  • Interešu konflikta novēršana, sensitīvie amati, to izvērtēšanas nepieciešamība. Lēmumu pieņemšana pretkorupcijas kontekstā („četru” acu princips, video un audio tehniskie līdzekļi, to izmantošanas tiesiskie un praktiskie aspekti).
  • MK noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” (17.10.2017.) izpilde un nosacījumi.
  • Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā utt.
  • Praktiskās nodarbības – iespējamo korupcijas risku identifikācija publiskas personas institūcijā, pretkorupcijas pasākumu realizācija (pretkorupcijas pasākumu plāns).

Lektors: Aigars Evardsons, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vecākais eksperts

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 - 15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.  
    
Mācību dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.
Dalības maksa: EUR 42,00+PVN. Kopā EUR 50,82.
Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam iepriekš informēt par savu līdzdalību.  

LPMC adrese: Biķernieku iela 4, Rīgā, LV-1039; e-pasts: lpmc@lpmc.lv.
Tālruņi: 67551217, 67552252.

Atpakaļ uz: Mācības

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Septembris 2019
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
2 3
04
5
06
7 8
9 10
11
12
13
14 15
16
17
18 19
20
21 22
23
24
25
26
27
28 29
30