05.11.2019

Korupcijas riski un to novēršanas pasākumi publiskas personas institūcijā – pašvaldībā. Pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde. 5.novembrī

Mācību datums: 05.11.2019

Mērķa auditorija: pašvaldību juristi, iepirkumu speciālisti

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Tēmas:

 • Korupcija, korupcijas krimināltiesiskie aspekti. Interešu konflikta novēršanas tiesiskie aspekti.
 • Pašvaldības funkciju un uzdevumu analīze, iekšējā kontrole sistēmas izveidošana.
 • Iespējamie korupcijas riski pašvaldības institūcijās un to novēršanas pretkorupcijas pasākumi.
 • Profesionālā ētika pretkorupcijas kontekstā. Ētikas kodekss, ētikas komisija. Dāvanas un ziedojumi.
 • Interešu konflikta novēršana, sensitīvie amati, to izvērtēšanas nepieciešamība. Lēmumu pieņemšana pretkorupcijas kontekstā („četru” acu princips, video un audio tehniskie līdzekļi, to izmantošanas tiesiskie un praktiskie aspekti).
 • MK noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” (17.10.2017.) izpilde un nosacījumi.
 • Vadlīnijas par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā utt.
 • Praktiskās nodarbības – iespējamo korupcijas risku identifikācija publiskas personas institūcijā, pretkorupcijas pasākumu realizācija (pretkorupcijas pasākumu plāns).

Lektors: Aigars Evardsons, Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centra vecākais eksperts

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 - 15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.  
    
Mācību dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.
Dalības maksa: EUR 42,00+PVN. Kopā EUR 50,82.
Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Mācības