Mācību stundu vērošana un analīze efektīva mācību procesa sekmēšanai. 2.oktobrī

Mācību datums: 02.10.2019

Mērķa auditorija: vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogi, metodisko komisiju vadītāji, direktoru vietnieki

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Tēmas:

1.    Efektīvas mācību stundas priekšnosacījumi, stundas struktūra:

  • 21.gadsimta skolēns – izaicinājumi mācīšanas pieejai un pedagoga profesionalitātei mācību stundā;
  • Efektīvas mācību stundas teorētiskie un praktiskie aspekti, stundas elementi un plānošana, mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai;

2.    Pedagoga, kas vada mācīšanos, personības ietekme uz efektīva mācību procesa organizēšanu.
3.    Mācību stundu vērošanas dažādie aspekti - mērķi, pamatprincipi, instrumenti:

  • Mācību stundas plānu analīze;
  • Mācību stundu vērošanas sistēmas veidošana izglītības iestādē;
  • Profesionālas, uz izaugsmi vērstas sarunas veidošana pēc stundas vērošanas;
  • Personalizētas atgriezeniskās saites sniegšana un refleksija.

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas saturs sekmē pedagogu izpratni par mūsdienīga efektīva mācību procesa organizēšanu, izmantojot mācību stundu vērošanu un analīzi kā instrumentu pedagogu meistarības paaugstināšanai.

Teorētiski praktisko nodarbību gaitā tiks apzinātas un sistematizētas zināšanas, veidota vispusīga izpratne par mūsdienu mācību un audzināšanas procesu, aplūkoti efektīvas mācību stundas teorētiskie un praktiskie aspekti, dažādi stundas elementi, to vērošanas mērķi un metodiskie paņēmieni, kā arī apzināti nosacījumi, kā veidot cieņpilnu un personalizētu atgriezenisko saiti.

Pasniedzēja: Andžela Sokolova, Mārupes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, izglītības iestāžu akreditācijas eksperte.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam informēt par savu līdzdalību iepriekš:

  • aizpildot pieteikuma anketu; 
  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
  • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Mācības