Pārtikas produktu nekaitīguma un drošības sistēma – HACCP. 7.septembrī ar turpinājumu 14.septembrī

Mācību datums: 07.09.2020

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 18.00 €

Divu dienu (16 akadēmiskās stundas) apmācību kursa programma

Piedāvājam zināšanas par paškontroles sistēmu saskaņā ar HACCP principiem, tās ieviešanu veiksmīgas uzņēmējdarbības nodrošināšanai pārtikas nozarē iesaistītiem uzņēmumiem un individuālā darba veicējiem. Likumdošana nosaka, ka katrā pārtikas apritē iesaistītā uzņēmumā, neatkarīgi no tā lieluma un darbības veida, ikvienā pārtikas tapšanas ķēdes etapā jāizveido un praktiski jāīsteno uz HACCP principiem balstīta pārtikas nekaitīguma un drošības vadības – paškontroles sistēma. Tā ļauj prognozēt pārtikas piesārņojuma riskus, lai tos savlaicīgi novērstu. Apmācību kursa mērķis ir radīt vispārēju priekšstatu par HACCP sistēmu, radot praktisku iespēju veiksmīgai paškontroles sistēmas ieviešanai un uzturēšanai.

Svarīga un būtiska ir likumdošanas prasība par atbilstošu dokumentāciju, lai apliecinātu, ka iespējamie piesārņojumi tiek kontrolēti visos pārtikas produktu tapšanas etapos, sākot no primārās ražošanas, pārstrādes, produkcijas ražošanas, uzglabāšanas, izplatīšanas līdz realizācijai un pakalpojumu sniegšanai konkrētiem patērētājiem.

Mācību programma paredzēta pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu vadītājiem, kvalitātes vadītājiem, mājražotājiem, jebkura veida pārtikas produktu ražotājiem, izplatītājiem, ēdināšanas un tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem un tiem, kuri darbojas vai iecerējuši darboties pārtikas aprites nozarē un kuriem nepieciešamas zināšanas par paškontroles nodrošināšanu atbilstoši likumdošanai.

Tēmas 1. apmācību dienā:

 1. HACCP sistēmas vieta un loma pārtikas nozarē iesaistītiem uzņēmumiem.
 2. Starptautiskās un LR likumdošanas prasības par paškontroles sistēmu, pamatojoties uz HACCP.
 3. Priekšdarbi paškontroles un HACCP programmas ieviešanai.
 4. Priekšstats par HACCP principiem.
 5. HACCP programmas izstrādāšana.

Tēmas 2. apmācību dienā:

 1. Priekšnoteikumi HACCP programmas ieviešanai.
 2. Paškontroles sistēmas saskaņā ar HACCP principiem ieviešana un uzturēšana.
 3. Paškontroles sistēmas dokumentācija.
 4. Elastīguma principa piemērošana maziem uzņēmumiem.
 5. Padziļinātās neveiksmju cēloņu analīzes metodes.

Nodarbības vada: Astrīda Mūrniece, Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas HACCP vadītājs, sabiedrības veselības ārsta pamatspecialitāte.

Nodarbību s;akums: plkst. 10.00

Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
Dalības maksa: EUR 14,88+PVN. Kopā EUR 18,00.

Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X.

Lūdzam iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu 
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Mācības

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Oktobris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 
01
2 3 4
05
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31