Pašvaldību budžeta veidošana – praktiski ieteikumi. Pašvaldības pakalpojumu pašizmaksa un visu izmaksu apzināšana. 25.septembrī

Mācību datums: 25.09.2020

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Kursa mērķis:
Dalīties ar pieredzi budžeta veidošanā, budžeta pieprasījumu pamatotības kontrolē. Sekmēt pašvaldību vadītāju izpratni par pakalpojumu pašizmaksu, visu izmaksu apzināšanu, ekonomisko aplēšu piemērošanu pašvaldības darbā. Sniegt zināšanas par iespējām pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus reorganizējot un apvienojot.

Tēmas:

  • Budžeta sagatavošanas process un laika grafiks. Ieguvumi apstiprinot budžetu decembrī. Kā analizēt un samazināt augošos iestāžu pieprasījumus budžeta tāmēs – ekonomista un auditora skatījums. Vai iestāžu budžetos nepieciešamas rezerves. Vai vēsturiskās funkcijas šodien ir vajadzīgas. Kā novērst līdzekļu iztērēšanu iestāžu budžetos gada beigās. Iestāžu vadītāju izpratnes un uzticēšanās veidošana.
  • Izmaksu samazināšanas iespējas. Kā palielināt darbinieku atalgojumu. Darbinieku noslodzes analīze. Ārpakalpojuma izvērtējums. Praktiski piemēri.
  • Pašizmaksu noteikšana, pakalpojumu apjoma uzskaite – viens no veidiem kā izvērtēt pašvaldības darba efektivitāti. Precīzi pašizmaksu aprēķini, ekonomiskās aplēses, izmaksu sadale pa funkcijām. Praktiski piemēri.
  • Visu izmaksu apzināšana. Cik patiess ir uzskats “tas mums neko nemaksā, šādi ir lētāk”? Vai visi mūsu izdevumi tiek segti ar ieņēmumiem? Vai mūsu pieņēmumi atbilst tam ko rāda skaitļi? Praktiski piemēri.
  • Diskusija: Vai ir iespējams/vēlams visus ienākumus/peļņu nesošos pakalpojumus novirzīt privātajam sektoram? Vai šķērdotācijas ir vēlamas sabiedrisko pakalpojumu uzturēšanai kultūras jomā? Vai rezultatīvie rādītāji spēj nodrošināt virzību uz priekšu vai arī var izraisīt negatīvas sekas? Kā vienots programmnodrošinājums var uzlabot pašvaldību darbu? Kurus jautājumus pašvaldības varētu risināt kopīgi izmantojot LPS resursu? Diskusiju laikā iespējams identificēsim nākamo padziļināto mācību tēmas.

Dalībniekiem  ir iespēja iepriekš iesūtīt vairāk interesējošos jautājumus/tēmas saistībā ar budžeta procesu uz e-pastu: lpmc@lpmc.lv

Par pasniedzēju:
Uzkrāta darba pieredze strādājot pašvaldībā 8 gadus par ekonomistu-finanšu konsultantu, iekšējo auditoru un pakalpojumu kvalitātes speciālistu. Ikdienas pienākumi: Pašvaldības budžeta (t.sk. 23 pašvaldības iestāžu budžeti) sastādīšana. Iesaiste pašvaldības Attīstības programmu un rezultatīvo rādītāju izstrādē. Priekšlikumu sagatavošana vadībai  par personāla noslodzes optimizēšanu. Pašizmaksu aprēķinu izstrāde telpu nomai, iestāžu veiktajām funkcijām un iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Priekšlikumu sagatavošana vadībai pašvaldības pakalpojumu pilnveidošanai un uzlabošanai. Darbinieku ikgadējās novērtēšanas sistēmas izveide.

Nodarbību laiks: plkst. 12.30-15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.
    
Semināra dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.
    
Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Semināra samaksā iekļauti izdales materiāli.
Apmaksu var veikt gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu uz SEB banku.
Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X.    

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

  • aizpildot pieteikuma anketu;  
  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
  • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Mācības

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Oktobris 2020
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 
01
2 3 4
05
06
07
08
09
10 11
12
13
14
15
16
17 18
19
20
21
22
23
24 25
26
27
28
29
30
31