27.03.2020

Pirmsskolas izglītības iestādes darba plānošana un vadīšana. Dokumentācija pirmsskolā. 27.martā

Mācību datums: 27.03.2020

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas, vadītāju vietnieki izglītības jomā

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 36.30 €

Profesionālās pilnveides 12 stundu programma (A). Saskaņots ar IZM 04.01.2010., saskaņojuma Nr. 6.

Mācību tēmas:

 1. Normatīvie dokumenti, kuri regulē pirmsskolas darbību. Pedagogu darbības kvalitātes novērtēšana.
 2. Dokumentu izstrādes un noformēšanas kārtība, to juridiskais spēks. Darbinieka pieņemšana un atbrīvošana. Darba līgumi, amata apraksti.
 3. Iestādes lietu nomenklatūra. Izglītības iestādes pašvērtējums un profesionālās darbības novērtēšana.
 4. Prasības iekšējiem normatīviem dokumentiem- nolikums. Izglītības iestādes attīstības plāns 3 gadiem un plāna izpildes pārskats, perspektīvais plāns, iekšējās kārtības, darba kārtības noteikumi; iestādes padomes un pedagoģiskās padomes nolikumi, koplīgums.
 5. Grozījumi iestādes padomes nolikumā, iekšējās kārtības noteikumos.
 6. Autortiesību un blakustiesību ievērošana mācību procesā.
 7. Pedagoģiskās padomes sēdes gatavošana, norise, protokoli.
 8. Rīkojumi mācību gada sākumā un noslēdzot mācību gadu. Ziedojumi un dāvinājumi.
 9. Instrukcijas darbiniekiem. Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība.
 10. Normatīvie dokumenti bērnu drošības nodrošināšanai. Instrukcijas. Iekšējie personu datu apstrādes aizsardzības noteikumi.
 11. Gada galveno uzdevumu izvirzīšanas veidi, apkopošana. Gada darba plāns. Nākotnes vīzijas.
 12. Bērnu sasniegumu vērtēšanas varianti. Izpētes kartes. Plānotie rezultāti lasītmācīšanā un rakstītmācīšanā. Izmantotie mācību materiāli.
 13. 5 gadnieku izvērtēšana. Vērtējums pamatizglītības apguvei 6 gadīgajiem. Mācību nodarbību vērošana un novērtēšana.
 14. Darbs ar vecākiem. Sapulču tematika pa vecumiem. Anketas.
 15. Kopdarbs- vadītāja, metodiķis, atbalsta personāls.
 16. Metodiskā kabineta funkcijas. Metodisko materiālu izstrādes. Meklējumu formas kā mācīties. Modernās tehnoloģijas- gaismas galdi, gudrās pildspalvas ar pareizo atbildi, projektu nedēļas.
 17. Kvalifikācijas celšanas veidi. Pieredzes ekskursijas. Starpnovadu pieredze.
 18. Ko varam pārņemt no Norvēģijas bērnudārziem. Regio Emilio pieredze. Pedagogu-vecāku sarunas.
 19. Profesionālās darba kvalitātes vērtējums pārrunās. Pozitīva mikroklimata faktori. Paaudžu atšķirību ievērošana vadot kolektīvu.
 20. Kolektīva tradīcijas un to loma kolektīva saliedēšanā.
 21. Sadarbības partneri, sponsoru piesaiste.

Lektore: Anda Timermane, ilggadēja profesionālās darbības pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas amatā.

Nodarbību sākums: plkst. 10.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Kursa dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 30.00 EUR + PVN (cena ar PVN 36.30 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt pēc mācību dienā saņemtā LPMC rēķina gan skaidrā naudā, gan ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka, norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu;  
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659

Atpakaļ uz: Mācības

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Decembris 2019
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1
02
3
04
05
6 7 8
9
10
11
12
13
14 15
16 17
18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31