Publiskās personas zemes noma un apbūves tiesības pašvaldībā. Pašvaldību mežu apsaimniekošana. 29.novembrī

Mācību datums: 29.11.2019

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Publiskās personas zemes noma un apbūves tiesības pašvaldībā. Pašvaldības nekustamā īpašuma tiesību jautājumi

Tēmas:

 • MK noteikumu Nr. 350 Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi piemērošana.
 • Publisko ūdeņu nomas aktualitātes.
 • MK noteikumu Nr. 163 Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai. Grozījumi 16.04.2019.
 • Citas pašvaldības nekustamā īpašuma tiesību aktualitātes:
 • Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana.
 • Pašvaldības rīcība bezmantinieka, bezīpašnieka gadījumos.
 • Aktuālie problēmjautājumi.

Lektore: Kristīne Kinča, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece juridiskajos jautājumos


Pašvaldību mežu apsaimniekošanas principi. Meža īpašumu tirgus vērtības noteikšanas principi.

Tēmas:

 • Meža īpašuma bioloģisko aktīvu uzskaite un vērtības noteikšana.
 • Meža apsaimniekošana, plāns, tā mērķis un saturs.
 • Meža īpašumu tirgus vērtības noteikšanas principi.
 • Vērtēšanas metodes.
 • Meža taksācija un apsaimniekošanas plāna izstrādāšana.
 • Meža nekustamā īpašuma vērtēšana. Meža vērtības noteikšana.
 • Investīciju vai kopšanas izmaksu ekonomiskās atdeves noteikšana.
 • Meža zemes izmantošanas efektivitātes novērtēšana
 • Koku ciršanas apjomu plānošana
 • Meža apsaimniekošanas plānošanas informācijas sistēma (MAPIS, MAPLAS)
 • Zemes izmantošanas efektivitāte
 • Krājas kopšana
 • Mežaudzes ekonomiskās vērtības aprēķināšana.

Lektors: Dagnis Dubrovskis, Dr.silv. LLU profesors, A/S Latvijas valsts meži, vadošais eksperts kopš 2017. Specializējas meža resursu vērtēšanā, meža apsaimniekošanas plānošanā, pārvaldībā. Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Konventa un Senāta loceklis. Starptautiskā zinātniskā žurnāla „Baltic Forestry” redkolēģijas loceklis.

Nodarbību sākums: plkst. 11.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Mācību dalībnieki saņems Latvijas Pašvaldību mācību centra apliecību.

Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

 • aizpildot pieteikuma anketu; 
 • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
 • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Mācības

Mācību kalendārs
Piesakies mācībām

Novembris 2019
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
  1 2 3
4
05
6
07
08
9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30