29.04.2020

Sapulču vadīšana un lēmumu pieņemšana. 29.aprīlī

Mācību datums: 29.04.2020

Mērķa auditorija: pašvaldību un valsts iestāžu vadītāji, personāla vadītāji un speciālisti, visi, kuru pakļautībā strādā darbinieki

Norises vieta: Biķernieku iela 4, Rīga

Cena: 50.82 €

Mūsdienu uzņēmumos sapulces ir daļa no ikdienas darbu rutīnas, tomēr bieži tās kļūst par neproduktīvu laika patēriņu, kas demotivē darbiniekus. Kādi ir svarīgākie pamatprincipi, kas jāievēro sapulču plānošanā un organizācijā, lai tās kļūtu par efektīvu instrumentu mērķu sasniegšanā – tāds ir būtiskais daudzu vadītāju noklusētais jautājums.

Kā arī vadītāju ikdienas darba būtiska sastāvdaļa ir lēmumu pieņemšana. Vadītāji pieņem konkrētus lēmumus visos uzņēmuma struktūrlīmeņos. Šo lēmumu pareizība vai aplamība reizēm var liktenīgi ietekmēt organizācijas dzīvotspēju – neatkarīgi no tā, kuru jomu skar pieņemtais lēmums.

Tāpēc ikvienam vadītājam ir ļoti svarīgi nemitīgi pilnveidot savas spējas pieņemt lēmumus un, lai zinātu, kuri lēmumi strādā un kuros nepieciešami uzlabojumi, viņam ir nepieciešama atgriezeniskā saite (jeb komentāri, atsauksmes un arī pamatota kritika) no šī lēmuma īstenošanas reālajiem veicējiem – darbiniekiem.

Mērķis – sniegt izpratni par efektīvas sapulču plānošanas un vadīšanas principiem, kā arī palīdzēt apgūt praktiskus paņēmienus sapulču vadīšanā - kā panākt maksimāli efektīvu rezultātu ar minimālu laika patēriņu. Veidot izpratni par lēmumu pieņemšanas procesu, tā racionālajiem un iracionālajiem faktoriem.

Programma:

  1. Mūsdienu darba vides izmaiņas, kā tās ietekmē organizācijas.
  2. Sapulces sagatavošana, plānošana, sapulces mērķis, darba kārtība, norises plāns.
  3. Sapulces vadīšana.
  4. Darbības pēc sapulces – nolemtā realizācija.
  5. Lēmumu pieņemšanas process. Racionāli un iracionāli lēmumi. Individuālie un kolektīvie lēmumi.
  6. Lēmuma argumentēšana.
  7. Lēmumu izpildes novērtēšana un kontrole.

Seminārā izskatīsim jautājumu teorētiskos aspektus, kurus papildinās praktiski piemēri, diskusijas, darbs grupās praktisko iemaņu apgūšanai.

Lektore: Inese Sila, Mg. HR, (maģistra grāds personāla vadībā). Pieredze personāla vadībā kopš 1995.gada. Lasu lekcijas Juridiskajā koledžā, vadu seminārus, treniņus par personāla vadības, personāla lietvedības, personīgās izaugsmes jautājumiem.

Nodarbību laiks: plkst. 10.00 – 15.00, Biķernieku ielā 4, Rīgā. Jābrauc ar 14.,17. trolejbusu no Centra līdz pieturai “Struktoru iela”.

Semināra dalībnieki saņems „Latvijas Pašvaldību mācību centra” apliecību.
    
Dalības maksa: 42.00 EUR + PVN (cena ar PVN 50.82 EUR).

Dalības maksā iekļauti izdales materiāli un pusdienas.

Apmaksu var veikt skaidrā naudā, kā arī ar pārskaitījumu. Bankas rekvizīti: SEB banka. Norēķinu konts: LV95 UNLA 0034 1065 7310 0, bankas kods UNLALV2X. Pārskaitījumā lūdzam norādīt rēķina numuru.

Lūdzam Jūs iepriekš pieteikt savu dalību mācībās:

  • aizpildot pieteikuma anketu;  
  • rakstot e-pastā: lpmc@lpmc.lv
  • vai zvanot pa tālruņiem: 67551217, 67552252, mob.tel. 29111659.

Atpakaļ uz: Mācības